1

Mexico: Nyheter fra Sol Rojista

Kameratene våre i Sol Rojista har de siste ukene skrevet om aksjoner til støtte for zapatistene som er under økende angrep fra staten, for rettferdighet for drepte og forsvunnede kamerater, for læreres rettigheter og om et politisk-kulturelt møte for nydemokratiske organisasjoner.

En rapport fra menneskerettighetssenteret Fray Bartolomé de las Casas viser at staten har intensivert kampen mot støttegruppene til EZLN (Zapatistenes frigjøringshær) de siste årene. Undersøkelsen analyserer paramilitære og offisielle tiltak mot zapatistene og lokalsamfunnene som sympatiserer med dem i delstaten Chiapas, og viser økende militarisering av området, med flere tropper fra forsvarsdepartementet under Andrés Manuel López Obradors regjering. Dette resulterer i tvangsflytting, angrep med skytevåpen og drap. Denne økninga av den gamle statens reaksjonære og opprørsbekjempende vold mot zapatistsamfunnene henger sammen med gjennomføringa av imperialistiske megaprosjekter.


En uttalelse fra Corriente del Pueblo Sol Rojo fordømmer på det sterkeste et angrep 22. mai mot lokalsamfunnet Moisés Gandhi (en støttebase for EZLN i Ocosingo) Chiapas, utført av Orcao (en paramilitær organisasjon i tjeneste for den gamle statens opprørsbekjempelse). De holder regjeringa i Chiapas ansvarlig for den folkefiendtlige politikken med opprørsbekjempelse, og dens klare forbindelser med de paramilitære gruppene som opererer i delstaten. Og de holder den føderale regjeringa ansvarlig for de imperialistiske megaprosjektene og militariseringa av landet, som påvirker jordbruksområdene og livene til bønder og urfolk. De skriver at den gamle staten forbereder seg på en reaksjonær krig mot folket, og at det er revolusjonære og demokraters plikt å sette en stopper for planene ved å bygge en reell prosess for prinsipiell enhet nedenfra, med en uavhengig, anti-valg, anti-kapitalistisk og anti-imperialistisk karakter.


En uttalelse som fordømmer overgrepet mot Moisés Gandhi er undertegnet av en lang rekke enkeltpersoner og organisasjoner fra mange land. I uttalelsen står det blant annet at Mexico nå er på den grensa som alltid virker langt unna inntil ei kule ovenfra detonerer Mexicos raseri nedenfra. Videre står det at Chiapas er på randen av borgerkrig med paramilitære og innleide mordere fra de ulike kartellene, med aktiv eller passiv medvirkning fra den regionale og nasjonale regjeringa. EZLN har fra slutten av 1900-tallet og fram til i dag valgt en fredelig politisk kamp til tross for at lokalsamfunnene deres blir beskutt, avlingene deres blir satt i brann og husdyrene deres blir forgifta. Til tross for at ikke de har i investert arbeidet sitt i væpna kamp – men heller fokusert på i å bygge sykehus, skoler og autonome myndigheter som har kommet både zapatister og ikke-zapatister til gode – har regjeringene forsøkt å isolere, delegitimere og utrydde dem. 

Organisasjonene krever blant annet rettferdighet for zapatistkameraten Jorge López Santíz som svever på grensa mellom liv og død etter det paramilitært angrepet. De krever at de væpna gruppene som angriper zapatistsamfunnene oppløses, etterforskning av delstatsregjeringa, straff for de skyldig og at presidentens slutter gjennom taushet være medskyldig i volden i Chiapas.


11. mai, etter demonstrasjonen og beleiringa av regjeringspalasset i Oaxaca, lovet den gamle staten å gjennomføre et tverrinstitusjonelt arbeid for å legge fram en leteplan for å finne kamerat Sernas, som forsvant 10. mai 2018. Som svar på dette oppfordra CP-Sol Rojo delstatsregjeringa til å etterkomme dette før 29. mai, ellers ville det bli nye demonstrasjoner. 

Da datoen kom og uten at det var lagt fram noe, gjennomførte CP-Sol Rojo og den zapatistiske urfolksbevegelsen MAIZ, en rekke samtidige blokader og demonstrasjoner forskjellige steder i delstaten. Organisasjonene krever straff for gjerningsmennene og bakmennene bak drapene på Luis Armando Fuentes Aquino, Jesús Manuel García Martínez og Félix Vicente Cruz (CP-Sol Rojo) og Betty Cariño og Jiry Yaakkola (MAIZ), samt uttrykker sin solidaritet med EZLNs støttebaser og med de politiske fangene i Eloxochitlán de Flores Magón. 

De største protestene fant sted i Isthmus, Cuenca, Sierra Sur, Mixteca og Valles Centrales, med minst 10 veiblokader og en marsj i Oaxaca by.

Marsj i Oaxaca by.

Blokade i Cuenca del Papaloapan.

Blokade i Miahuatlán.

Demonstrasjon ved portene til regjeringspalasset.

Blokade i Sierra.

Blokade i Isthmus.

Uansett hvem som styrer, folkets rettigheter skal forsvares!

Demonstrasjonene var en suksess som viste at venstreside-organisasjonene er levende og aktive, og den var viktig for å bidra til å gi vanlige folk selvtillit. I tillegg var den viktig for å minne om at retten til å demonstrere er umistelig for arbeiderne og folket samt retten til å gjøre opprør mot tyranniet og undertrykkinga som nå truer i Oaxaca.


Fra  7. til 9. juni holdt den demokratiske lærerfagforeninga Section XXII SNTE-CNTE en 72-timers arbeidsstans for å kreve respekt for og oppfyllelse av kravene sine.  

Flere demokratiske organisasjoner slutta seg til protestene, deriblant CP-Sol Rojo, som oppretta en protestleir til minne om 23 militante som ble arrestert 7. juni 2015  og overført til føderale fengsler med høyt sikkerhetsnivå, anklaget for terrorisme og for å bære eksplosiver. De 23 politiske fangene fra CP-Sol Rojo ble endelig frikjent i 2018 takket være forsvaret til Dr. Ernesto Sernas García, som forsvant i statens varetekt bare noen dager etter resolusjonen.


CP-Sol Rojo har vært vertskap for et politisk-kulturelt møte for nydemokratiske organisasjoner. Målet med møtet var å gi plass til tale, sang, poesi, dans, kollektivt arbeid og feiring av programmet for den nydemokratiets revolusjon, den agrare- og antiimperialistiske revolusjonen som  kreves i Mexico, i sosialismens og den proletariske verdensrevolusjonens perspektiv. 

Organisasjoner som Movimiento Femenino Popular (MFP), Brigadas Juveniles del Pueblo (BJP), Asamblea General de Trabajadores (AGT), Corriente Clasista de Trabajadores de la Educación (COCLATE), Colectivo Cultural Gueza, Colectivo Estampa-Galería, Colectivo Serpiente, Movimiento Estudiantil Popular (MEP), Frente Popular 14 de Junio, Periódico Mural, Cooperativa Alianza de Mujeres en Movimiento, Corriente del Pueblo Sol Rojo og andre kom sammen og deltok entusiastisk i en atmosfære av samhold, solidaritet og kameratskap. Arbeidet ble avsluttet med enighet om å starte veien mot et nytt nasjonalt møte.

Referanser
Breves iniciando semana, mayo 22, 2023
Comunicado: Sol Rojo condena agresión contra bases de apoyo zapatistas
Breves iniciando semana, mayo 30, 2023
¡Somos anfitriones!
Pronunciamiento nacional e internacional ante la agresión a la comunidad Moisés Gandhi
Informe de la jornada de movilizaciones del 29 de mayo
Saludamos el paro magisterial de 72hrs
Breves iniciando semana, junio 12, 2023