1

Storbritannia: Flere matsentraler enn antall McDonald’s

Krisen i imperialismen velter over massene i Storbritannia. Med inflasjon og økte priser sliter familier med å dekke basisvarer av mat og hygieneartikler. Mange må gå sultne til sengs fordi leien må betales, og særlig kvinner og småbarnsfamilier rammes nådeløst hardt.

En dokumentar fra France24 viser et utsnitt av hvordan leveforholdene er for massene i Storbritannia. En tube med Colgate tannkrem kan koste så mye som £5 (67,41 NOK), en pris som er for mye for mange familier. Grønnsaker og frukt er mangelvare, og koster også svimlende mye.

Antallet matsentraler i Storbritannia overgår nå antallet Mcdonald’s restauranter. Det er ikke bare folk i arbeiderklassen som trenger hjelp med å skaffe mat. Selv lærere og sosialarbeidere ser seg nødt til å benytte seg av matsentraler.

Kvinner rammes spesielt hardt av krisen. Tall fra UK Statistics viser at kvinner fyller 69 prosent av lavtlønte og usikre jobber. I tillegg bidrar lønnsforskjeller mellom kjønnene til å dra flere kvinner ned i fattigdommen. France24 trekker fram en kvinne som kun sitter igjen med £60 (808,89 NOK) i måneden etter å ha betalt alle regninger.

Wester-Okiya, en malaysisk kvinne som kom til Storbritannia for 40 år siden, forteller i en artikkel fra Al-Jazeera om de skjerpede forholdene:

– Vi har mødre med selvmordstanker … vi har barn som akkurat har kommet seg gjennom pandemien, men som nå opplever en forferdelig levekostnadskrise, sier hun.

– Ødelagte mødre, ødelagte hjem, ødelagte familier. Mødrene er deprimerte, barna gråter hele tiden.

Det fortelles om familier som må rasjonere på såpestykker og om tenåringer som mobbes på skolen fordi de ikke kan vaske seg rene. Historier om foreldre som hopper over måltider for at spedbarna deres ikke skal sulte gjentar seg.

Også eldre mennesker drives ut i sult og nød. En 50 år gammel kvinne ved navn Tracy forteller om tomme hyller hjemme og at hun kun har hatt ett måltid om dagen.

Ifølge de offisielle tallene fra britiske myndigheter levde 14,4 millioner mennesker i fattigdom i 2021/2022, noe som utgjør omlag 1 av 5. Rundt 4,2 millioner barn lever i fattigdom, som betyr omtrent 1 av 3. Antallet barn som lever i fattigdom har økt med rundt 600 000 i løpet av det siste tiåret, og antallet fattige pensjonister økte med 500 000 i samme tidsrom.

På grunn av krisen spås det at tallene er betraktelig høyere nå. Det er antatt at hundretusner mer av mennesker er allerede drivet inn i fattigdommen i Storbritannia.

Les også:

Referanser:
UK poverty: the facts, effects and solutions in a cost of living crisis (bigissue.com)
UK cost-of-living crisis pushes mothers to the brink (aljazeera.com)