1

Peru: USA-imperialismen sender inn tropper

Bilder: Yankee-tropper på vei til Peru og utstasjonert der.

Kameratene våre i A Nova Democracia skriver at USA-imperialismen 1. juni begynte å sende tropper fra ulike væpna styrker til Peru for «felles trening». 

Det amerikanske militærets inntreden kom etter godkjenning fra den peruanske kongressen. Dette tiltaket for opprørsbekjempelse er en alvorlig videreutvikling av USAs imperialistiske intervensjon i Latin-Amerika og har som mål å forhindre og begrense folkelige opprør og revolusjoner.

Troppene settes inn på steder der det har vært store opprør de siste månedene, eller som står i sentrum for den pågående peruanske revolusjonen, som Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Huancavelica, Iquitos, Pucusana, Junín, Pasco, Santa Lucía, San Martín, Loreto, Callao og Lima.

Yankeene skal gjennomføre spesialoperasjoner sammen med ulike avdelinger av militæret og politiet. I tillegg til mer enn 1 000 egne soldater og offiserer stiller Pentagon med våpen, fly, lastebiler og båter til øvelsene.

Øvelsene innebærer utvidelse av USA-imperialismens intervensjon i Peru, som har blitt mer og mer åpen siden i fjor, for å demme opp for den politiske krisa i landet og de peruanske massenes kamp. Ved å utvide intervensjonen forsøker USA-imperialismen å berede grunnen for å forhindre og demme opp for nye folkelige opprør i landet, og fremfor alt å angripe basene til den peruanske revolusjonen ledet av Perus Kommunistiske Parti (PKP).

I et dokument fra det peruanske flyvåpenet er målet «‘å trene på å bekjempe felles trusler med regionale og globale implikasjoner». I teksten pekes det også på muligheten for at den felles styrken kan komme til å samhandle i skarpe trefninger.

I dag brukes de reaksjonære peruanske væpna styrkene hovedsakelig til å slå ned geriljagrupper og større folkelige opprør i landet. Den 1. juni erklærte militæret at de hadde ødelagt en geriljaleir i regionen VRAEM. Ifølge militæret tilhørte geriljabasen Folkets frigjøringshær (EPL), leda av PKP. De skal også ha konfiskert flygeblader, sim-kort og annet materiell, samt ødelagt mat og våpen. I en ny rapport fra den interamerikanske menneskerettighetsdomstolen omtales politiets og militærets angrep på demonstranter mot kongressen og Dina Boluartes regjering som  «alvorlige brudd» og «uforholdsmessig, vilkårlig og dødelig maktbruk».

Yankee-innblandinga gjelder ikke bare Peru, men hele Latin-Amerika. Dette er en konsekvens av yankee-herredømmets skjørhet på subkontinentet, som for tiden både angripes og utfordres av folkemassene og utnyttes av andre imperialistmakter som ønsker å utvide sin innflytelse i yankeenes «bakgård». Et viktig eksempel er Panamakanalen, en region som historisk sett har vært dominert av yankeene, men som nå utfordres av den kinesiske sosialimperialismen.

For å demme opp for enhver trussel fremmer USA-imperialismen i økende grad felles trening av egne væpna styrker med hærer fra latinamerikanske land i strategiske områder. Dette skjer også i Brasil, der det i begynnelsen av mai ble annonsert militærøvelse med USA-imperialistiske tropper i delstatene Amapá og Pará, som begge ligger i Amazônia Legal, en strategisk region både økonomisk og militært, spesielt når det gjelder å slå ned opprør.

I 2022 sto Amazônia Legal igjen i sentrum for kampen om jord i landet. I 2020 og 2021 sto store bondekamper mellom familier fra leire som Manoel Ribeiro, Tiago Campin dos Santos, Dois Amigos og Ademar og tropper fra militærpolitiet og etterretningstjenesten. Kampene viste hvor ineffektive represjonsstyrkene er i møte med organisert massemotstand. I Manoel Ribeiro-området brøt for eksempel hundrevis av familier gjennom ei massiv militær beleiring om natta uten at militæret merka det.

I tillegg til Brasil og Peru rystes også andre land på subkontinentet av sterke stormer av klassekamp. I Colombia vokser bøndenes og urbefolkningas protester daglig parallelt med geriljaens væpna kamp i landet. I fjor mobiliserte det store folkelige opprøret i Ecuador tusenvis av mennesker på landsbygda og i byene. Det er ingen tilfeldighet at både Colombia og Ecuador har vært ofre for økende amerikansk imperialistisk intervensjon de siste åra og fikk besøk av USAs søndre kommando i fjor.

Referanse
Imperialismo ianque envia tropas ao Peru – A Nova Democracia