1

Ecuador: Bønder protesterer mot gruvedrift

Kameratene våre i A Nova Democracia skriver at de siste ukene har ei bølge av protester fra bønder og urfolk mot gruveselskapene rysta Ecuador. 

13. juni ble det gjennomført demonstrasjoner i 10 av landets 24 provinser. Massene protesterte mot de imperialistiske gruveselskapenes jordtyveri og ødeleggelsen av territorier, som skjer med den gamle statens samtykke og tillatelse. 

Demonstrantene kritiserte det nylig vedtatte dekret 754, som tillater gruvevirksomhet gjennom falske miljøkonsultasjoner som i realiteten aldri finner sted, en politikk som allerede tidligere er vedtatt gjennom grunnlovsstridige rettsavgjørelser. Demonstrantene fordømte også at gruveselskapene som opererer i landet terroriserer bønder og urfolk med vold, trusler og husødeleggelser for å drive dem bort fra jorda de bor på. Demonstrantene forteller at det ikke er noen forskjell på såkalt lovlig gruvedrift, som i all hovedsak foregår med ulovlige midler, og ulovlig gruvedrift når det gjelder rovdrift og vold mot befolkninga.

Slike protester forekommer stadig oftere i Ecuador. I slutten av mai anmeldte bønder i Selva Alegre og Quichinche-kommunene trusler om utkastelse, og beskyldte selskapet for landran, urettmessig innkreving av offentlige midler og forfølgelse av bønder og ledere av sosiale bevegelser i regionen. 

Dette viser hvor alvorlig jordspørsmålet er i Ecuador, et land der 54 % av den dyrkbare jorda er samlet i henda på et fåtall jordeiere, mens millioner av fattige bønder med lite jord bare eier 6,4 % av jorda. Ved siden av de sistnevnte finnes det en enorm masse jordløse bønder som utsettes for latifundiones og gruveselskapenes ukontrollerte utbytting.

I denne absurde virkeligheten er den gamle ecuadorianske staten en uforbeholden støttespiller for latifundione og de imperialistiske gruveselskapene. Samtidig som den gir utallige konsesjoner til gruveselskapene slik at de kan drive virksomhet, sjøl i områder som skal være beskytta, fortsetter reguleringa av urfolks jordområder og fordelinga av jord å stå i stampe og møte alle slags hindringer. I tillegg er det ikke uvanlig at gruveselskapene får tilgang til konfidensiell informasjon fra den gamle statens organer.

Referanse
Equador: Protestos contra mineradoras tomam o país – A Nova Democracia