1

Brasil: Frihet for Luzivaldo!

Publisert av Liga Operária 24.06.2023.

Vi publiserer her en uttalelse fra ABRAPO og CEBRASPO i forbindelse med den pågående rettssaken mot den politiske fangen Luzivaldo de Souza Araújo og hans bror Robélio.


Vi krever frihet for fattigbonden Luzivaldo!

Kampen til bønder, urfolk, quilombolaer, kort sagt alle de arbeidende massene som kjemper for å forsvare rettigheter, er rettferdig, og derfor vil vi aktivt støtte denne. Derfor oppfordrer vi alle til å støtte bondekampen, styrke enheten mellom by og land og støtte frigjøringa av Luzivaldo og broren hans Robélio, som er ofre for den gamle staten, politiske fanger, og det er plikten til alle som forsvarer folkets rettferdige kamp, å forsvare dem.

Den gamle brasilianske byråkratiske staten, basert på den mest reaksjonære alliansen mellom storborgerskapet og latifundioene, i imperialismens, hovedsakelig yankee-imperialismens, tjeneste, fortsetter å begå de mest barbariske forbrytelser mot folket, og det er alle klassekjemperes plikt å forsøke å styrke motstanden mot denne maktgrupperingen. Det vil si å reise arbeider-bonde-alliansen, den eneste som er i stand til å ødelegge dette gamle og råtne demokratiet. I denne forstand sparer Liga Operária ingen anstrengelser for å støtte den rettferdige bondekampen, og vi heiser flagget til topps til forsvar for friheten til bonden Luzivaldo de Souza Araújo, 42 år gammel, og hans bror Robélio, 30 år gammel, som har sittet urettferdig fengslet siden 2019, for en forbrytelse basert på «rykter» på et sted der latifundioen er den absolutte makten i regionen.

Vi må støtte alle folkets kjempere som møter sine plageånder, spesielt de som kjemper for ødeleggelsen av latifundioene og forsvarer ødeleggelsen av dette vanhellige systemet med jordkonsentrasjon i landet. Anklagen mot Luzivaldo og broren hans er en integrert del av en plan fra latifundioene i regionen for å prøve å stoppe kampen for et stykke jord å leve og dyrke på, fordi Luzivaldo er en snublestein i veien for latifundioenes ran av jord i regionen, og hvordan kunne det ikke være annerledes – siden han nekta å godta å være på latifundioens side og er et eksempel for bøndene i São José da Boa Vista-området i Campina Verde, i Triângulo Mineiro og regionen. Vi deler notatet som ble publisert på siden til Brasiliansk forening for folkets advokater – Gabriel Pimenta (ABRAPO).


17. juni 2023 – ABRAPO

Luzivaldo: Rettferdighet vil skje!

Rettssaken mot bonden Luzivaldo de Souza Araújo, 42 år gammel, er satt til 26. juni 2023 i Campina Verde/MG. ABRAPO argumenterer for at rettssaken bør avvises, da vi forstår at det ikke er noe klima for å yte Luzivaldo rettferdighet, siden hele anklagen mot Luzivaldo er basert på «anonyme uttalelser» og «rykter», noe som kompromitterer rettssakens upartiskhet, i tillegg til at regionen lider under stor innflytelse fra latifundioene, og derfor er en stor del av lokalbefolkninga påvirka av de gjentatte konfliktene mellom fattigbøndene og latifundioene som har prega regionen i flere tiår.

Urettferdigheten mot Luzivaldo er allerede en realitet, han sitter i fengsel, dømt uten bevis: Påtalemyndigheten har presentert vitner som ikke hadde bevitnet noe som helst, bare «hørt det bli sagt», og «anonyme anklager», ikke engang «motivet» for forbrytelsen ble presentert – dette fremgår av påtalemyndighetens klage og gjentas i siktelsen som nevner mer enn et mulig motiv, noe som i seg selv utgjør et juridisk avvik, men alle disse mulige motivene (juridiske påfunn) ble benektet av vitner.

Luzivaldos bror, Robélio, 30 år, skal også stilles for retten, noe som gjør det enda tydeligere at dette er en politisk prosess, ettersom han ikke engang er nevnt av politimannen som angivelig «hørte det fra noen» at bonden Luzivaldo hadde begått forbrytelsen.

Luzivaldo er fortsatt fengsla uten grunn, uten bevis, og anklagd for en forbrytelse han ikke har begått, og det er klart at fengslinga skyldes at han er en bondeleder som i nesten 10 år har stått imot de forskjellige forsøkene på å ta tilbake området São José da Boa Vista, der han hadde oppgaven som koordinator for den legitime kampen for retten til jord, noe som gjør det klart at fengslinga er politisk.

Den politiske fengslinga, som ble bevist i ankesaken ved domstolen i Minas Gerais, der dommerne, da de nekta å oppheve varetektsfengslinga og annullere tiltalen, baserte seg på at forbrytelsen hadde skjedd i et bosetningsområde, noe som utvilsomt viser rettssystemets kriminalisering av bondebevegelsen:

«Ettersom dette er en forbrytelse som er begått i et bosetningsområde, prega av blodige konflikter og der den velkjente ‘taushetsloven’ råder, er det nødvendig å fremheve hva som kunne bli funnet under etterforskninga av forbrytelsen.» 

Det bør også bemerkes at den aktuelle forbrytelsen ikke en gang skjedde i et område med jordbrukskonflikt, men på en gård i nærheten, så det har ingenting med jordokkupasjoner å gjøre, det har bare noe med det å gjøre for dem som ønsker å kriminalisere det.

Siden arrestasjonen (i nesten fire år) har ABRAPO sammen med CEBRASPO, Den nasjonale kommisjonen til Fattigbøndenes forbund, fagforeninger, studenter og demokrater fra hele Brasil protestert og krevd øyeblikkelig frihet for Luzivaldo.

I løpet av fengselsoppholdet har Luzivaldo vært utsatt for flere situasjoner med overgrep, som vi finner i notatet fra Den nasjonale kommisjonen for Fattigbøndenes forbund, der han på grunn av helsekomplikasjoner tilbrakte flere dager på sykehus. Vi understreker at på grunn av et leverproblem, med en smittsom tilstand, trengte han, i henhold til medisinske anbefalinger, en spesiell diett, noe han faktisk aldri fikk.

Flere klager ble sendt inn, noe som til og med genererte en forespørsel om informasjon og tiltak fra menneskerettighetskommisjonen i den lovgivende forsamlingen i Minas Gerais, forfattet av nestleder Andreia de Jesus:

Som en del av kampanjen ble det sendt dusinvis av e-poster med protester til guvernør MG Romeu Zema, til presidentskapet i domstolen i Minas Gerais (TJMG), til fengselsvesenet i Minas Gerais, til det statlige rådet for forsvar av menneskerettighetene og til menneskerettighetskommisjonen i delstaten Minas Gerais’ lovgivende forsamling.

Den brasilianske foreningen for folkets advokater, Gabriel Pimenta, bekrefter sin overbevisning om uskylden til bonden Luzivaldo, som fortsatt sitter urettmessig fengsla, og til broren Robelio, som begge er tiltalt og skal stilles for retten 26. juni, og uttrykker vår støtte og vårt håp om at rettssaken vil være upartisk, vil redde sannheten, rettferdigheten og forhindre nok en urettferdig domfellelse, som så mange i historien.

Vi krever frihet for fattigbonden Luzivaldo!

Å kjempe er ingen forbrytelse!

Luzivaldo er en politisk fange!

Brasiliansk forening for folkets advokater – Gabriel Pimenta (Associação Brasileira dos Advogados do Povo – Gabriel Pimenta – ABRAPO).

Brasiliansk senter for solidaritet med folket (Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos – CEBRASPO).


Les også: