1

Trondheim: Milliardær utnytter arbeidere – politiet henlegger

Adresseavisa har over en serie artikler avslørt at eiendomskapitalist og skatteflyktning Francis Hay har utnyttet sine ansatte på det groveste. Hay er Trøndelags tredje rikeste mann, og eier blant annet konsernet Norinvest. Norinvest leier i all hovedsak ut lokaler til næringsvirksomhet og boliger.

Hay skal ha ansatt polske fagarbeidere som “vaktmestere”, når de i virkeligheten utførte byggarbeid. Dette skal ha blitt gjort for å unngå å betale minstelønn. Disse arbeiderne skal også ha jobbet langt over bokført arbeidstid, under uforsvarlige arbeidsforhold, og bodd i provisoriske hybler på eiendommene de jobbet på. Hay registrerte ofte arbeiderne på andre adresser enn der de bodde, ettersom de ofte måtte flytte på kort varsel når det f.eks. var varslet branninspeksjon.

Arbeiderne har beskrevet at Hay sjekket posten til de som jobbet for han, og at de var redde for å si ifra eller klage, ettersom de risikerte å bli stående uten bolig. Ofte ble det trukket mindre i skatt fra arbeiderne enn det (den oppgitte) lønna tilsa, og at baksmellen ble betalt av Hay. Med mindre arbeideren sluttet. Da måtte de selv betale restskatten. Det fremstår dermed som at både boligsituasjonen og restskatten ble brukt for å kontrollere de polske arbeiderne.

En av kontorarbeiderne til Hay spurte på epost om en polsk arbeider skulle “ha lønn for denne uka?” Som om det ikke var en selvfølge. Hay hadde også en tendens til å ikke betale lønn til en fast dato.

Hay har i lang tid vært under etterforskning av Arbeidstilsynet, blant annet for mistanker om ubetalt overtidsarbeid, ulovlig arbeidsmengde, og brudd på HMS-bestemmelser. I 2018 anmelder de Hay til politiet, og politiet utfører ransaking av Norinvests kontor. Etter det går etterforskningen i stå. Blant annet skifter etterforskningen ledelse 3 ganger på ett år, før etterforskningen henlegges for første gang i 2020.

En av begrunnelsene er at ettersom noen i Norinvest har skrevet ut en infoside om minstelønn, viser det “at siktede har hatt fokus på dette temaet.” En annen grunn er at arbeidskontraktene til Norinvest “ser greie ut.” Politiet mener også at det mangler bevis for at bruddene på arbeidstidsreglene har pågått over lengre perioder. Saken henlegges endelig i 2021, på bakgrunn av at Arbeidstilsynet rundet opp i antallet timer. Dermed blir det ikke samsvar mellom timelistene fra Norinvest, tidsberegningen til Arbeidstilsynet, og arbeidsmengden de polske arbeiderne selv oppgir.

I gamle e-poster mellom Hay og regnskapsføreren hans, gir Hay beskjed om at timelister som viser 70 timer arbeid i uka “ikke duger” og at det må fremskaffes lister som er i “henhold.” Dette tyder dermed på at offentlig fremlagte timelister ikke trenger å samsvare med virkeligheten, og at disse forfalskes. I tillegg ble det funnet et dokument som oppga timelønna til hver polske arbeider, samt deres arbeidsområde. Lønna var ulovlig lav. Det fremstår dermed som at henleggelsen er et spørsmål om politiets motivasjon, heller enn objektive forhold.

Politiet har i ettertid tatt selvkritikk for sin håndtering av saken. Hay har vært i flere konflikter opp gjennom årene for manglende betaling til samarbeidspartnere og rådgivere. Det er også flere saker angående tilbakebetaling av depositum til studenter.

Referanser
Milliardærens Vaktmestere – Adresseavisa (Bak betalingsmur)
Etterlyst: politiet – Adresseavisa (Bak betalingsmur)
“Stormingen” av Støren hotell -.Adresseavisa (Bak betalingsmur)
Startet med én leilighet, nå er han milliardær – Adresseavisa (Bak betalingsmur)