1

600 flyktninger døde og mediene sørger over fem rike turister

Red Herald skriver om medias overdrevne fokus på de døde etter implosjonen av ubåten Titan, og manglende interesse for de 600 flyktningene som drukna i Middelhavet bare fire dager tidligere.

Hendelsen der ubåten som besøkte Titanic 18. juni imploderte og de fem rike turistene omkom har fått stor medieoppmerksomhet og en videoreportasje fra amerikanske medier gikk så langt som å erklære at «verden sørger over tapet av Stockton Rush, P.H. Nargeolet og deres tre passasjerer, den britiske milliardæren Hamish Harding, den pakistanske forretningsmannen Shahzada Dawood og sønnen Suleman.»

At opptil 600 flyktninger druknet i Middelhavet utenfor kysten av Hellas 14. juni, har ikke fått like mye oppmerksomhet. Den overlasta fiskebåten sank med opptil 750 mennesker ombord, og bare 104 er bekrefta overlevd. Resten er sannsynligvis døde. 

Mens passasjerene på ubåten frivillig hadde betalt 250 000 amerikanske dollar for å få sjansen til å se Titanic, var de 750 flyktningene på fiskebåten mennesker som i desperasjon måtte forlate hjemmene sine og forsøke å krysse Middelhavet i håp om at sjansene for at de og familien skulle overleve var større i Europa. Ifølge overlevende skal det ha vært så mange som 100 barn om bord på skipet, og alle sannsynligvis døde.

Ifølge tall fra FN er det denne måneden 717 flyktninger som er rapportert savna eller døde i Middelhavet i juni. Så langt i år er tallet døde og savnede flyktninger i Middelhavet 1 871, noe som ikke kan sammenlignes med fem velstående «eventyreres» død.

Kynismen vi ser i mediadekninga kom også til uttrykk i at da kontakten med ubåten forsvant, ble det satt i gang en massiv lete- og redningsaksjon som inkluderte regjeringene i Canada, Frankrike, Storbritannia og USA samt flere selskaper. Bare den amerikanske deltakelsen har kosta rundt 1,2 millioner dollar.

Det ble ikke gjort noe for å redde de 750 flyktningene, til tross for at den greske kystvakta skal ha visst om båten, som hadde akutt behov for hjelp, minst 13 timer før den sank. Ifølge noen av de overlevende var den greske staten direkte ansvarlig for drapet på flyktningene, da kystvakta forsøkte å feste et tau til båten, noe som førte til at den sank. En overlevende forklarte følgende:

«Den tredje gangen de slepte oss, svaiet båten til høyre og alle skrek, folk begynte å falle i sjøen, og båten kantret og ingen så noen lenger.» En annen overlevende fortalte at «den greske kapteinen slepte oss for fort, det gikk ekstremt fort, dette førte til at båten vår sank.»

Selv om de overlevende ikke visste hva som var formålet med tauingen, er den greske staten kjent for å føre en «pushback»-politikk, i tråd med interessene til de imperialistiske stormaktene i EU, der de forsøker å taue båter med flyktninger ut av eget farvann for å unngå det juridiske ansvaret for å redde dem.

Referanse
Media mourns the death of 5 rich people days after the drowning of 600 refugees – Red Herald