1

Trøndelag: Nye vindkraftaksjoner på Fosen

Mandag 26. juni meldte NRK at det har kommet aksjonister fra hele landet for å demonstrere mot vindmøller i solidaritet med reindriftssamene.

Mandag morgen blokkerte aksjonister fra organisasjonene Motvind og Naturvernforbundet begge veiene inn til Roan vindkraftverk på Fosen, en kystregion i Trøndelag. Målet er å få anlegget nedlagt og NRK gjengir ei pressemelding hvor det står: 

– Siden ansvarlige myndigheter ikke selv stanser den ulovlige driften, ser vi oss nødt til å bruke selvtekt for å stanse et åpenbart pågående lovbrudd. 

Aksjonistene legger til at produksjonen burde vært lagt ned samme dag som dommen falt i høyesterett. Det ble slått fast at konsesjonene til Roan og Storheia vindkraftverk var gitt i strid med loven. 

Aksjonistene sier videre at de ikke kan se at den pågående utredningen som gjøres av Olje- og energidepartementet er noe annet enn en bløff, og legger til at de er forberedt på å aksjonere lenge.

Les også: 

Referanse
Aksjonister blokkerer veiene inn til vindkraftverk på Fosen – NRK Trøndelag