1

Tyskland: NATO-øvelse i den tyske imperialismens interesse

Kameratene våre i Dem Volke Dienen har skrevet om den internasjonale luftvåpenøvelsen «Air Defender 2023» som ble avholdt mellom 12. juni og 23. juni.

Øvelsen ble gjennomført under tysk ledelse og 25 land deltok, mange av dem medlemmer av NATO. Den tyske imperialismen har her gjort mye mer enn en storstilt defensiv øvelse. Ifølge det tyske forsvaret var «Air Defender 2023» øvelsen den største omplaseringsøvelsen for luftvåpen i NATOs historie. Rundt 10 000 soldater deltok i øvelsen. Av de 250 involverte flyene var det 23 forskjellige flytyper, og 100 av flyene kom fra 42 amerikanske stater, størstdelen av dem fra nasjonalgarden. I tillegg til NATOs medlemsland, deltok også Japan og NATO-partneren Sverige, som venter på å bli medlem.

Bilde: Tildeling av fly fra partnernasjoner.

Operasjonene starta hovedsakelig fra lokasjonene Čáslav (Tsjekkia), Volkel (Nederland), Spangdahlem (Rheinland-Pfalz), Lechfeld (Bayern), Wunstorf (Niedersachsen) og Jagel/Hohn (Schleswig-Holstein), med de tre siste lokasjonene som de viktigste knutepunktene. Kartet under viser hvor manøveren hovedsakelig ble utført.

Bilde: Øvelsens luftrom og korridorer spesiallaget for øvelsen.

Treningscenariet kort oppsummert:

Motstanderen er den fiktive øst-alliansen OCCASUS, som var i stand til å okkupere en fjerdedel av landet fra øst. I scenariet forsøker OCCASUS-alliansen å rykke frem til Østersjøen og ta havna i Rostock i besittelse, med sabotasjeoperasjoner og ved bruk av spesialstyrker som støttes fra lufta. En del av øvelsen er flytting av personell, materiell og drivstoff, noen ganger tusenvis av kilometer over Atlanterhavet. 

Scenarioet var basert på NATOs «Artikkel 5 bistandsscenario», det vil si at en eller flere NATO-partnere blir angrepet og de andre alliansepartnerne yter bistand. Den tyske luftvåpeninspektøren Ingo Gerhartz presenterte ideen til «Air Defender» for fem år siden i USA , det vil si etter den russiske imperialismens erobring av Krim, men før starten på angrepskrigen mot Ukraina. Gerhatz understrekte til borgerlige medier at dette er en defensiv øvelse som ikke var rettet mot noen: «Med Air Defender 2023 demonstrerer vi på imponerende vis forsvarsevnen til vår allianse». 

Kameratene skriver at for å forstå at det her står mer på spill for tysk imperialisme, er det interessant hva nyhetskanalen ZDF skriver: «Selv om nesten alle NATOs medlemsland samt Japan og Sverige deltar, er øvelsen offisielt ikke en NATO-øvelse, men en internasjonal øvelse under ledelse av det tyske forsvaret.» Selv om mange andre nyhetsmedier omtaler det som en «NATO-øvelse», sier verken rapporten på NATOs nettsider eller det tyske forsvaret eksplisitt at initiativet til øvelsen kom fra NATO. 

Denne forskjellen er viktig fordi den gjør den tyske imperialismens intensjoner i Air Defender 2023-øvelsen enda tydeligere. Som forsvaret selv skriver, er målet med øvelsen «å optimere og utvide samarbeidet mellom de deltakende nasjonene og samtidig vise styrke i alliansen». Denne øvelsen skulle med andre ord bidra til å utjevne underskuddet til tysk imperialisme på det militære området, for å sette seg i en bedre posisjon i de imperialistiske maktenes kamp, spesielt i Europa. Og det faktum at denne øvelsen ikke ble organisert av NATO er også et skritt i retning av å undergrave USAs overherredømme. Imidlertid er den tilsynelatende store amerikanske deltakelsen, numerisk sett, ubestridelig, og viser at den tyske forbundsrepublikken definitivt ikke er i en posisjon til å ta over for Yankee-imperialismen for øyeblikket.

Et annet punkt som må ses på i denne sammenheng er hvordan forbundsrepublikken kunne bruke denne militærøvelsen til å skaffe ytterligere halvkolonier i Øst-Europa for tysk imperialisme. Et skriv utgitt av forsvaret sier: «AD 23 understreker vårt sterke engasjement som en del av NATOs innsats for å berolige våre østlige partnere. Først og fremst deltar våre

østlige partnere i øvelsen med luftstyrker og som planleggere ved det luftoperative hovedkvarteret. I tillegg planlegger og gjennomfører vi daglige operasjoner for å vise styrken på NATOs østflanke.»

Ved å inkludere de østeuropeiske EU-landene har tysk imperialisme klart å gjøre dem enda mer avhengige av seg selv på militært nivå.

Referanse
„Air Defender 2023“ – Eine vermeintliche NATO-Luftwaffenübung im Interesse des deutschen Imperialismus – Dem Volke Dienen