1

India: Staten klarer ikke å kontrollere situasjonen i Manipur

Red Herald skriver at etter over en måned med sammenstøt i Manipur, har den indiske staten fortsatt ikke kontroll i delstaten. 

Red Herald har også rapportert om situasjonen tidligere. Den 10. juni ble det rapportert om nye blokader på motorveien NH2, en viktig vei mellom Manipur og resten av den Indiske staten. Blokaden ble satt opp av Komiteen for stammeenhet (COTU) etter at flere i en landsby ble drept. De kommende dagene var det mange skuddvekslinger mellom væpna grupper, og flere er skadd. Gruppene ser ut til å ha betydelig styrke, da den ene satte fyr på en håndlagd bunker og et vakttårn tilhørende den andre gruppa. 

Ei væpna gruppe i Govindpur forsøkte også å barrikadere landsbyen, da statens sikkerhetsstyrker forsøkte å stoppe dem 12. juni. Da begynte slaget, og i løpet av to dager er 11 døde og 14 skadde. Forutenom disse skuddvekslingene, står den indiske staten og regjeringa i Manipur ovenfor mange andre mobiliseringer av folk. Natt til onsdag 14. juni satte ei gruppe fyr på hovedboligen til en minister i regjeringa i Manipur. Og ei gruppe på hundrevis av mennesker, leda av eldre kvinner, blokkerte flere veier inn mot Khamenlok. Dette stoppa tilkomsten av indisk militær og paramilitært personell til landsbyen. 

Den indiske staten og regjeringen i Manipur har ved flere tiltak forsøkt å kontrollere situasjonen. Flere av dem har allerede blitt iverksatt, som blokkering av internettilgangen som har pågått siden 4. mai, og har blitt forlenga flere ganger. Et annet tiltak som har blitt opprettholdt er portforbudet, som enda pågår i 11 av de 16 distriktene i Manipur. Et annet tiltak den indiske staten har iverksatt er opprettelsen av en «fredskomite» styrt av den indiske staten med mål om å senke spenninga og å avvæpne de væpna gruppene i Manipur. Prosjektet står overfor alvorlige problemer fordi den indiske staten ønsket å involvere statsministeren i Manipur, Biren Singh i komiteen. Gruppa som samler deler av bøndene, tilhørende Kuki-stammen var imot at statsministeren skulle være med i komiteen, mens byråkratborgerskapet, tilhørerende Meitei-gruppa, støtta deltakelsen. 

Sammenstøtene ble initiert da Metei-gruppa ble anerkjent av den indiske staten som ei støtta stammegruppe. Med denne anerkjennelsen ville gruppa vært i stand til å lovlig overta jorda til andre stammegrupper som Kuki. På dette tidspunktet er «fredskomiteen» overhode ikke fungerende.

Referanse
INDIA: the State cannot control the situation in Manipur – Red Herald