1

Tyskland: Heltemotets dag ble markert i Bremerhaven

Den 19. juni, på heltemotets dag, arrangerte Rødt Forbund (Roter bund) en markering i Goethe-strøket i Bremerhaven under slagordet «Kjemp og gjør motstand mot bølgen av inflasjon og militarisme».

Kraftfulle appeller ble holdt, slagord ble ropt, løpesedler ble delt ut, i tillegg til at stiftelseserklæringen til Rødt Forbund ble distribuert. Noen beboere i arbeiderstrøket sluttet seg spontant til markeringen og holdt opp skilt med krav som «Ikke én mann og ikke et øre til Bundeswehr»[det tyske borgerlige «forsvaret»], «Ingen militærtransport over Bremerhaven» og «Permanent inflasjonskompensering for folket». Talene løftet også den heroiske kampen til kameratene i Peru som ble myrdet i den peruanske reaksjonens militærfengsler for 37 år siden. Mange masser ble interessert i informasjonsbordet og tok løpesedler og uttrykte deres støtte til markeringen.

Referanse
19. Juni 2023 in Bremerhaven – Dem Volke Dienen