1

India: Hjemmet til minister satt i brann

Våre kamerater i den revolusjonære nettavisen «Red Herald» skriver i en artikkel om en hendelse i India der massene har brent ned bygninger som tilhører medlemmer av det regjerende partiet BJP i delstaten Impala.

16. Juni ble huset til den indiske ministeren R. K. Ranjan Singh satt i brann i Imphal, hovedstaden i den føderale delstaten Manipur. Singh er andre-utenriksminister i regjeringa til Modi og er medlem av BJP, partiet som kontrollerer både den føderale regjeringa i India og regjeringa i Manipur. I følge flere medier ble huset til ministeren satt i brann av ni ungdommer. Singh tilstår at situasjonen har vært ute av kontroll etter hendelsen: «Jeg er sjokkert. Lov og orden-situasjonen i Manipur har fullstendig forfalt».

Hendelsen er del av den pågående kampen i Manipur, som utfolder seg mellom hovedsakelig bønder fra Kukiene, og Meiteien ledet av storborgerskapet, og støttet av den indiske staten. Kampen startet etter at Meitei-gruppa ble gitt lovlig status som stamme, noe som ville tilrettelegge for økt stjeling av land fra bøndene. 

I løpet av de siste ukene har flere hjem til politikere og andre bygninger blitt angrepet av massene. En gruppe satte residensen til en minister i regjeringa i Manipur i brann den 14. juni. På kvelden fredag den 15. juni var det rapporter om at flere grupper mennesker bygde brennende barrikader i gatene og brant ned bygninger midt i Imphal. En gruppe brente ned et varehus som tilhører en pensjonert høytstående byråkrat og støtte deretter sammen med innsatsstyrkene. Rundt midnatt prøvde flere separate grupper mennesker å brenne ned huset til ministeren Thongam Biswajit Singh, andre-kommandanten i Manipurs ministerråd. En annen gruppe angrep huset til Sharda Devi, presidenten av BJP i Manipur, og prøvde å brenne det ned. BJPs hovedkontor i Thongju ble satt i brann, og en gruppe omringet et annet BJP-kontor, men ble fordrevet av hæren.

Det fant sted flere sammenstøt mellom sinte masser og de væpnede styrkene til staten i løpet av natten. I følge en rapport prøvde rundt tusen mennesker å brenne ned bygninger i området rundt palasset til Manipur regjeringa. Det fant også sted skuddvekslinger mellom væpnede militante og styrkene til staten i flere distrikter i Manipur i løpet av natta.

Rundt 30.000 militært og paramilitært personell fra den føderale regjeringa i India er nå stasjonert i Manipur. Sammen med politistyrkene til delstaten Manipur kjemper de mot massene, som kjemper for jord. Til tross for alle forsøk og tiltak fra staten, som å stenge ned internett og innføre portforbud, fortsetter sammenstøtene bare å vokse i intensitet. Mer enn 100 personer har tapt livet og selv en minister fra den føderale regjeringa i India har tilstått at de har mislykket i å opprettholde «lov og orden».

Les også: 

Referanse
Manipur: Home of Indian minister set on fire – Red Herald