1

Chile: Aksjoner mot «anti-okkupasjonsloven»

I hele juni har forskjellige organisasjoner utført aksjoner for a stanse loven mot okkupasjon. 

Loven, som for øyeblikket drøftes i kongressen, vil kriminalisere jord- og husokkupasjoner, noe som vil si å kriminalisere familier som ikke har råd til bolig, så vel som urfolk som vil forsøke å ta tilbake jord som rettmessig tilhører dem.

Kameratene våre i Red Herald og El pueblo har skrevet om protestene og vi deler her bilder fra noen av aksjonene som er utført i flere byer i Chile. Blant slagordene som er brukt er «Nei til anti-okkupasjonsloven», «Det er rett å gjøre opprør», «Der jeg bor, gjør jeg motstand» og «Nei til kriminalisering av de uten hus».

Flere protester mot loven har også vært utført i gatene. Regjeringa kommer åpenbart til å bryte løfte sitt om a bygge 250.000 nye hus, slik det ble lovet i huskriseplanen, og demonstrasjonene mot loven øker.

Les mer om loven og om flere protester her:

Referanse
Chile: More actions against the anti-occupation law – Red Herald
Ley anti-tomas: “Se necesitarán más cárceles que viviendas» – El Pueblo
Ley anti-tomas: Se suman rechazos al proyecto de ley de usurpación – El Pueblo