1

Kongsberg: Nok en frifinnelse for politivold

Politimannen som i fjor høst banket opp en mann med knyttneveslag og batong etter å ha lagt han i bakken ble 7. juli frifunnet. Før saken kom opp var tiltalen skjerpet til grov kroppskrenkelse og grovt uaktsomt brudd på tjenesteplikten.

Bistandsadvokatene til de fornærmede i saken, Sidra Bhatti og Morten Kjensli, er sjokkerte over at retten godtar slik overdreven voldsbruk og sier til NRK: «Vi er veldig skuffet, og det er klientene våre også.» Kjensli sier videre: «Det er klart at retten har gitt politiet stort armslag, bokstavelig talt, når det gjelder hvordan de skal kunne opptre i en arrestasjonssituasjon.» Også den andre fornærmede i saken uttrykker sjokk over at det virker som om politiet kan gjøre hva de vil.  

Aktor i saken hadde lagt ned påstand om to måneders ubetinget fengsel for politimannen til tross for at hun mener tiltalte skapte situasjonen selv og sa ifølge NRK at voldsbruken fra politimannen var «langt over grensen for hva vi som samfunn kan akseptere av feilvurderinger.» Hun legger også til at maktbruken var omfattende og uhjemlet. 

Spesialenheten for politisaker – som skal etterforske mulige brudd på tjenesteplikten, men som består av tidligere politifolk som etterforsker kolleger og i svært få tilfeller finner at politiet bryter denne – ville gi politibetjenten bot, men sjefen for enheten tok for en gangs skyld ut tiltale mot betjenten. 

Kevin Simensen, som ble lagt i bakken og banket opp av politimannen, sier til NRK at han ikke skjønte at det var en pågripelse da han ble tatt tak i og rev til seg armen i et forsøk på å komme seg unna volden. Dommen er ikke rettskraftig og flere har uttalt at de forventer at saken vil bli anket. 

Les også:

Referanser
Politibetjenten på Kongsberg frikjent: – Politiet skal bruke minst mulig makt, men av og til må vi – NRK
Norsk politi dreper stadig oftere – Tjen Folket Media