1

Vi trenger din støtte!

Tjen Folket Media oppfordrer varmt til å bli med i årets sommerinnsamling. Vi trenger din støtte, både i form av donasjoner og ved at du sprer dette oppropet til alle du vet av som kan tenkes å støtte revolusjonære medier for en revolusjonær bevegelse.

Skriv gjerne ut oppropet for distribusjon:


Proletarer i alle land, foren dere!

Bli med på årets revolusjonære sommerinnsamling

Kjære leser!

Vi vil med dette igjen oppfordre våre lesere og alle som ønsker revolusjonære medier for en revolusjonær bevegelse i Norge, til å støtte oss med donasjoner. Pengene som samles inn vil i år deles mellom Tjen Folket Media og Forlaget Røde Fane.

Først vil vi takke de som har støttet oss tidligere, og vi sender en særlig varm hilsen til våre største bidragsytere, som enten har donert svært store summer eller gir faste månedlige bidrag. Vi er svært takknemlige overfor dere! Uten deres bidrag hadde vi ikke kunnet ha en revolusjonær medieplattform med daglige oppdateringer. Vi takker også hver eneste bidragsyter, for det er helheten som avgjør til syvende og sist. Hvert eneste bidrag teller.

Å donere penger til vår virksomhet er en konkret politisk handling. Vi skriver, oversetter og sprer store mengder informasjon mot imperialismen og til støtte for den sosialistiske revolusjonen. Slik propaganda er en sentral oppgave i kampen for en revolusjonær bevegelse i dette landet, som en del av bevegelsene til det internasjonale proletariatet og verdens undertrykte folk. Vi sprer informasjon om folkets kamp på alle kontinenter, og vi løfter frem de fire folkekrigene i Peru, Tyrkia, Filippinene og India. Å støtte oss er et konkret bidrag til internasjonal solidaritet, og til klassekampen i Norge.

Midlene fra innsamlingen deles mellom Tjen Folket Media og Forlaget Røde Fane. Det betyr at pengene for det første vil gå til teknisk drift, for eksempel datalagring. For det andre ønsker vi midler til plakater og løpesedler for Tjen Folket Media. For det tredje vil bidragene gå til å trykke hefter og bøker. Forlaget Røde Fane vil i år trykke opp «Marxismen, Mariátegui og kvinnebevegelsen», men også andre konkrete planer er lagt.

Sommeren er en periode hvor mange kan få ekstra inntekter. Ungdom tar sommerjobber og andre får feriepenger. Vi oppfordrer både gamle og nye givere til å benytte anledningen til en ekstra donasjon. Vi oppfordrer også nye givere til å etablere faste månedlige bidrag, fordi disse gjør at vi får forutsigbarhet og trygghet i arbeidet.

Vi har mange bidragsytere og frivillige. Alt arbeidet vårt gjøres av disse. Vi har ingen lønnede ansatte. Flere av våre bidragsytere og frivillige er i tillegg blant de som har bidratt mest økonomisk. Det er viktig å dele denne børa på flere folk. Å utvide antallet givere betyr direkte at vi kan utvide vår aktivitet og dermed utvide antallet vi når frem til. Det er en politisk oppgave å bidra til vår virksomhet, og derfor henvender vi oss til deg og ber om din støtte, fordi du vil det samme som oss. Bli med på årets revolusjonære sommerinnsamling! Bruk Tjen Folket Medias donasjonsløsning eller sett donasjoner direkte inn på konto 4230.55.51605 og merk innbetalingen «sommer». Eventuelt kan du gi kontanter til revolusjonære du har kontakt med lokalt.

Tjen Folket Media og Forlaget Røde Fane
Juni 2023