1

Danmark: Massene kjemper mot politivold

Våre danske kamerater i Sosialistisk Revolution har mottatt rapporter fra flere masser om hendelser i proletære nabolag rundt Nørrebro i København.

Publisert av Socialistisk Revolution 13.06.2023.


Politiet angriper barn med hunder – massene fortsetter å kjempe

Politiet, som ulovlig foretar ransaking og kroppsvisitasjon av personer, blir møtt med fortsatt motstand fra massene. Flere rapporter sier at motstanden på et tidspunkt ble så stor at politiet måtte tilkalle opprørspoliti som forsterkninger, da massene kastet stein mot politiet for å drive dem fra nabolaget sitt.

Politiet, som de feige kujoner de er, valgte under tumultene å pusse narkotikahundene sine på barn i alderen 12-14 år. Hundene bet til i legger og ankler for at politiet skulle fange og arrestere dem. Unge mennesker fra ett nabolag har vist revolusjonære aktivister sine bitemerker etter hundenes angrep. Mørke lilla flekker formet som en hunds tannsett kunne tydelig sees. Det rapporteres av andre at dette langt fra er første gang en slik hendelse har funnet sted.

Politiet får stadig flere midler og flere rettigheter tas fra oss under påskudd av å «bekjempe gjengkriminalitet», men i realiteten er det politiet som i langt større grad terroriserer massene. Samtidig blir det ingen reell løsning på problemet med filleproletære bander, som forgifter massene med narkotika. Dette er en motsigelse som den borgerlige danske staten aldri vil være i stand til å løse, fordi den er et produkt av dens eget arbeid – imperialistisk utbytting og massenes fortsatte og fordypede fattigdom.

Borgerskapet ønsker å fremheve Danmark som et lite lykkelig land der dårlige ting skjer unntaksvis, men disse rapportene om politiets barbariske metoder for å pågripe barn forteller en annen historie.

Les også: