1

2 måneder til valget: Valg, nei! Revolusjon, ja!

Den 11. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Hvert andre år organiserer den norske borgerlige staten sitt valgsirkus. Dette innebærer ikke et reelt valg. 

Folket har ingen makt over staten, verken nasjonalt eller lokalt. Vi kan ikke forandre hverken politikken eller økonomien ved å velge mellom de godkjente partiene og politikerne. Den kapitalistiske overklassen har den virkelige makta. Det er pengene som rår. Regjeringa, stortinget og partiene tjener ikke folket, de er kapitalistenes tjenere. I valget får vi lov til å stemme på et av kapitalistenes partier, men selv om regjeringer forandres, fortsetter politikken som før for arbeidsfolk. De rike blir rikere og de fattige blir fattigere. Nyanseforskjellene mellom de to sidene i politikken, handler bare om brøkdeler av budsjettene og om å forskyve utgifter og inntekter noe mellom «offentlig» sektor og privat sektor. Stort sett vil ingen arbeidsfolk merke noen vesentlig forskjell. Likevel, eller heller: nettopp derfor, brukes millioner av kroner på å skape et sirkus som skal skjule at staten ikke er folkets stat, uansett hvem som sitter i regjering. 

Uansett hvem man stemmer på, vil politikerne fortsette å kutte i rettigheter og velferd. Angrepene på folkets levekår har sammenheng med krisa i det kapitalistiske systemet. Krisa viser seg i alle deler av samfunnet. Vi ser den økonomiske krisen, med arbeidsledighet, konkurser og økte priser. Sulten øker som følge av dette. Vi ser den politiske krisa, hvor politikerne får stadig mindre tillit i de fleste land, og hvor stadig mer korrupte og råtne politikere kommer til makt. De militære budsjettene øker, det blir flere kriger, og ikke minst ser vi hvordan miljøet forandres av det kyniske jaget etter penger. Ingen av disse krisene kan løses innenfor rammene av dette systemet.

Arbeidsfolk og de fleste andre har ingenting å tjene på å delta i valget. Staten er ikke vår stat. Staten er vår fiende, og den er fienden til våre familier og venner, og våre brødre og søstre over hele jorda. Den norske staten og kapitalen forurenser havet utenfor Chile og røver det chilenske folkets naturressurser. De hogger ned regnskog og slipper ut kjemikalier i Amazonas i Brasil. De lar barn slite og slave for seg i gruvene i Kongo. De profitterer enormt på oljen til Nigeria og Angola, samtidig som folket sulter og sliter seg ihjel. Gjennom 20 år har de spredd død og fordervelse i Afghanistan, Irak, Libya og Syria. Hele det norske stortinget har blod på hendene i krigene mot folkemassene i disse hovedsakelig muslimske landene.

Det finnes bare en eneste vei ut av fattigdommen og nøden: sosialistisk revolusjon. Karl Marx og Friedrich Engels reiste slagordet: Proletarer i alle land, foren dere! Alle eiendomsløse arbeidere verden over må organisere seg og kjempe for makta. Herskerklassen er få, vi er ufattelig mange. De tjener på undertrykking og utbytting, vi lider under det. Vi har interesse av å avslutte miljøødeleggelsene, sulten, krigene, nøden, de er de eneste som vil at det skal fortsette. Men det stanser ikke av seg selv, de kommer aldri til å gi fra seg makta frivillig. Vi må rive den ut av deres hender, og ta den i våre egne. Dette er kommunismens kjerne: Makta til proletariatet, til arbeiderne som skaper alt og bærer verden på sine skuldre.

Vi oppfordrer deg til ikke bare å boikotte valget, men til å bli med i kampen mot staten og hele det kapitalistiske systemet. Du kan gjøre en forskjell, alle bidrag, store eller små, teller.

For sosialistisk revolusjon, boikott valget!

Valg, nei! Revolusjon, ja!

Ta kontakt med oss om du vil bidra:

Les også: