2 måneder til valget: Valg, nei! Revolusjon, ja!

Den 11. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Hvert andre år organiserer den norske borgerlige staten sitt valgsirkus. Dette innebærer ikke et reelt valg.