1

Litauen: Motsigelser på NATO-toppmøte

Oppdatering: Etter at denne saken ble skrevet melder NRK at Tyrkia og Sverige er blitt enige om Sveriges inntreden i NATO og at «Stoltenberg seier at som ein del av avtalen skal Nato opprette ein egen spesialkoordinator for å overvinne terrorisme».   

NATO-toppmøtet er i gang i Litauens hovedstad Vilnius, hvor Tyrkia hittil har blokkert svensk NATO-medlemskap og nå har reist diskusjonen om tyrkisk EU-medlemskap som en del av debatten.

NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg har uttalt at han støtter Tyrkias ønske om EU-medlemskap. Erdogan har nå sagt «åpne veien for Tyrkias medlemskap i EU, så vil vi åpne for Sverige». Dermed innføres enda et element, hvor Tyrkia hittil har brukt mot Sverige at de tillater kurdiske grupper som PKK å organisere og ytre seg relativt fritt, samt stadige brenninger av muslimenes hellige bok koranen.

Det fremstår stadig mer tydelig, at konflikten rundt svensk NATO-medlemskap er uttrykk for mer grunnleggende motsigelser innenfor NATO og mellom medlemslandene i denne imperialistiske alliansen. Det er feil å oppfatte verken NATO eller EU som en «blokk» eller på annet vis som noen fasttømret enhet av land med felles interesser.

For det første er det motsigelser mellom imperialistene i NATO. USA-imperialismen, verdens eneste hegemoniske supermakt, dominerer alliansen, men enheten med Tyskland og Frankrike er relativ. Disse er konkurrenter, og vi kan se i Nord-Afrika og Sahel-regionen, samt i tilfellet Nord Stream I og II, at konkurransen dem imellom kan bli svært hard. I Libya har USA og Frankrike støttet hver sin regjering i den blodige borgerkrigen. For det andre er det en rekke halvkolonier blant medlemmene i NATO, og Tyrkia er en av disse. Imperialistene rivaliserer om å dominere halvkoloniene, og halvkoloniene på sin side forsøker å spille på rivaliseringen for å posisjonere seg bedre, og for at byråkrat- og kompradorborgerskapet som leder disse landene, skal få en større andel av røvernes bytte, plyndret av de undertrykte og utbytta massene.

Tyrkia domineres særlig av USA, og dermed er det naturlig å spekulere i at USA har godkjent spillet overfor Sverige, og at dette kan tjene til å disiplinere en liten imperialist (Sverige) som historisk har utfordret USA, for eksempel i spørsmålet om Vietnamkrigen, boikott av Sør-Afrika og – mer aktuelt – som ikke håndhever terror-svartelistingen av kurdiske seperatister. Videre skaper det indirekte problemer for Tyskland, en historisk nær alliert av Sverige, som også har en rekke konflikter med Tyrkia – og USA. Atter videre bruker Tyrkia dette som forhandlingskort overfor Tyskland (krav om EU-medlemskap) og USA (krav om spesielle våpensystemer).

Interessant i denne sammenhengen er også enkelte halvkoloniers opptreden innenfor EU, hvor stater som er nært alliert med USA, særlig militært, som Polen, tidvis har skapt store problemer for EU-alliansens dominerende land, først og fremst Tyskland og sekundært Frankrike. Storbritannias adferd i denne alliansen, som langt nærere USA-alliert enn Tyskland og Frankrike, er også interessant i dette perspektivet, og det fremstår dermed ikke særlig underlig at Tyskland og Frankrike har sine reservasjoner overfor et tyrkisk EU-medlemskap. Tyrkia ville dessuten komme inn som EUs mest folkerike land, en svært porøs grense mot land som Iran, Irak og Syria, og en ekstremt turbulent og kriserammede økonomi, noe som ville forsterka den dype politiske krisa i EU-systemet. Dette kunne bidra til å nøytralisere Tysklands langsiktige ambisjoner om å bli en rival om verdensherredømmet, i stand til å konkurrere med Kina og USA, med mål om å rive til seg en stilling som supermakt, noe som nok er umulig uten nok en stor krig.

Kort sagt avdekkes igjen sannheten fra formann Gonzalo om at enheten mellom imperialister er relativ, mens konkurransen dem imellom er absolutt. NATO-medlemmenes felles front mot russisk imperialisme er for det første ikke helt enhetlig, noe vi har sett mange eksempler på, og for det andre er den rent midlertidig og betinget av at de akkurat her og nå har felles interesser. I det øyeblikket situasjonen endrer seg, vil alliansen på ny slå sprekker.

NATO-toppmøtet regnes for øvrig som det viktigste noensinne, og er viet særlig krigen i Ukraina og spørsmålet om ukrainsk og svensk NATO-medlemskap.

Referanse
Tyrkia blokkerer Nato-søknad – vil først snakke om EU – NRK Urix