1

Aktiviteter de siste ukene

Tjen Folket Media har mottatt bilder fra aksjoner for heltemotets dag, for valgboikott, for å rekonstituere Norges Kommunistiske Parti, og Kampkomiteen har rapportert om plakataksjon til støtte for bondelederen Luzivaldo i Brasil.

Sørlandet: Plakater for valgboikott

Aktivister har satt opp plakater i Kristiansand, Lillesand og Vennesla, med teksten «Boikott valget!» og «Valg, nei! Revolusjon, ja! Boikott valget – Velg revolusjon og sosialisme!».

Lillesand

Vennesla

Kristiansand

Trondheim: Dazibaoer på heltemotets dag

I forbindelse med heltemotets dag 19. juni, til minne om revolusjonære martyrer, er det satt opp såkalte dazibaoer med slagord på Trondheims østside.

På disse veggavisene sto slagordene «Leve heltemotets dag! Evig ære til formann Gonzalo!» og «Rekonstituer Norges Kommunistiske Parti!» og «Boikott valget!». 

Kristiansand: Banner for heltemotets dag og plakater for formann Gonzalo

Aktivister i Kristiansand har i forbindelse med heltemotets dag satt opp et banner med teksten «Leve heltemotets dag» og plakater som det står «Evig heder og ære til formann Gonzalo! – Folkekrig til kommunismen!»

Kristiansand: Plakater for kamerat Luzivaldo

Aktivister fra Kampkomiteen har satt opp plakater til støtte for bondelederen Luzivaldo de Souza Araújo og broren hans, Robélio, som har vært urettmessig fengsla siden 2019. Saken mot brødrene er basert på rykter og løgner og er del av godseierens forsøk på å stoppe fattigbøndenes kamp for jorda.

Kampkomiteen lenker til en uttalelse skrevet av Brasiliansk forening for folkets advokater – Gabriel Pimenta (ABRAPO) og Brasiliansk senter for solidaritet med folket (CEBRASPO), og er publisert på engelsk av Red Herald

Plakatene kommer fra ABRAPOs kampanje for Luzivaldo, og følgende slagord er lagt til på norsk:  «Frihet for Luzivaldo! – Å kjempe er ingen forbrytelse! – Luzivaldo er en politisk fange!»

Referanse
Kristiansand: Frihet for Luzivaldo! – Kampkomiteen