1

Brasil: Luzivaldo dømt til 15 års fengsel

Kameratene våre i Red Herald skriver om rettsaken mot den politiske fangen Luzivaldo de Souza Araújo.

Luzivaldo er bonde og koordinator for Boa Vista-leiren i Campina Verde i Minas Gerais, som er dominert av latifundioer. I 2014 organiserte fattigbøndene seg og gjennomførte en jordokkupasjon, som Boa Vista-leiren sprang ut av. I 2019 ble Luzivaldo arrestert for angivelig å ha trua et vitne.

Luzivaldo har som en følge av dette blitt utsatt for politisk forfølgelse og ble nylig uskyldig dømt til 15 års fengsel. Aktor talte i retten for å stemme mot «ekspropriasjonsindustrien», det vil si fattigbøndenes kamp for jorda, og kampen for «menneskerettighetene», latifundistenes rett til privat eiendom, noe som også viser at saken er politisk motivert. Politiet har ingen vitner til hendelsen, og dommen er basert på rykter fra uidentifiserte «vitner» som ikke så forbrytelsen, og ikke på beviser og er en politisk dom for å forfølge bøndene som kjemper for jorda. Løgner fra ulike vitner ble i retten tatt for sannheter, og det ble bare presentert antagelser om Luzivaldos mulige motiv for forbrytelsen. 

Dette rapporterer Brasiliansk forening for folkets advokater – Gabriel Pimenta (ABRAPO) i et intervju med A Nova Democracia. ABRAPO fordømmer rettssaken som konstruert av politiet og sier i intervjuet at «Luzivaldo er et offer for selve prosessen, konstruert for å muliggjøre fullbyrdelsen av denne politiske forfølgelsen.» Om latifundistenes påvirkning sier de: «Latifundistenes makt i Campina Verde er enorm, fordi de har innflytelse på alle institusjoner: rettsvesenet, det offentlige departementet, de to [sivile og militære] politikorpsene og de lokale politikerne». 

I forkant av denne politiske rettssaken har det foregått en stor kamp for Luzivaldos frigjøring. Slagordet Luzivaldo er uskyldig! Å kjempe er ingen forbrytelse! Og det har vært markeringer  med bannere fra organisasjoner som Nasjonal kampfront – leir og by, MST, LCP, Arbeiderforbundet, Bosetterne i Boa Vista-leiren, blant andre.

Fattigbønder demonstrerer for Luzivaldo. Foto: Liga Operária.

Les også:

Referanse
Political persecution in Brazil: the case of Luzivaldo – Red Herald