1

Chile: Å tjene folket under flommen

Et kraftig regnvær i slutten av juni førte til oversvømmelser i flere regioner i Chile. Folket, særlig fattige bønder, er hardt ramma av naturkatastrofa. Masser fra andre byer var raskt i gang med solidaritetsarbeid, og kommunister og revolusjonære i arbeidet under slagordet «Tjen folket helhjerta».

Regionene O’Higgins, Ñuble, Bio-Bio og Metropolitana ble ramma hardt, men Maule-regionen ble spesielt hardt ramma av katastrofa. I Mataquitodalen flomma elva over i en slik grad at byen Licantén lå 80 % under vann. Flere steder kom hus, avlinger, dyr og kjøretøyer under vann.

Bildet til venstre: Plaza de Armas i Licantén, og statuen av den revolusjonære kommunistiske poeten Pablo de Rokha.
Bildet til høyre: Åkrer, veier og kjøretøy er fullstendig ødelagt.

På mange av de ovennevnte stedene var drikkevanns- og elektrisitetsforsyningen stansa. Det første som ble gjort var å reise ulike kamper for å skaffe drikkevann, siden både de oversvømte og ikke oversvømte sektorene var i samme situasjon. Dermed ble kommunene tvunget til å levere vann med tankbiler og brannbiler. Kommunister og revolusjonære deltok aktivt i denne kampen og sørget for at vannet som ble levert til massene, var egnet som drikkevann. For å forsvare massenes helse var det nødvendig å legge press på myndighetene og kjempe mot opportunistiske ledere som ville at massene skulle være fornøyde med vann fra en hvilken som helst kilde. 

I Mataquitodalen, så vel som i store bysentra som Curicó og Talca, har befolkninga satt i gang flere solidaritetskampanjer for å samle inn forsyninger til de som er hardest ramma av flommen. Også fra Santiago bidrar studenter til innsamlingsaksjonene. Organisasjonsformene som er tatt i bruk blant massene for å hjelpe og vise solidaritet har vært mangfoldige: venner, sosiale grupper, nabolagsråd, sportsklubber, fiskerforeninger og andre. I flere av disse initiativene er også de kommunistiske og revolusjonære kreftene til stede og bidrar både ved å organisere en del av kampanjene og ved å slutte seg til andre initiativer som massene selv fremmer. Med føttene i gjørma har de begynt å rydde opp i husene der vannet har skylt bort alle eiendelene deres og etterlatt hele familier uten mat, klær, elektriske apparater og møbler, det vil si uten noe som helst.

Statlige etater forsøker å kanalisere massenes ønske om å hjelpe ved å opprette innsamlingssentre for mat og andre forsyninger som de skal distribuere til de rammede. Den samme fremgangsmåten er også brukt ved tidligere katastrofer, som jordskjelvet i 2010 og de store skogbrannene i 2017. Massene har da og nå anklaget de kommunale tjenestemennene for å dele ut de beste klærne og gjenstandene som folk har donert, mens de kaster lett bedervelige matvarer og andre forsyninger i elva i stedet for å dele dem ut til befolkninga. Og når de foretar utdelingene, sørger de alltid først for å gi til slektningene og vennene sine, som vanligvis ikke er blant de fattigste eller hardest ramma av katastrofene.

Politikere bruker situasjonen til å fremstille seg i et godt lys med tanke på fremtidige valg og gir «humanitær hjelp», men ikke uten først å ta et bilde av seg selv smilende, for å vise at det var de som hjalp. De væpna styrkene og politiet har hovedsakelig vært involvert i å «sikre den offentlige orden» istedenfor å bidra med oppgaver som å måke gjørme, flytte ting eller hjelpe massene. Dette blir fordømt med slagordene «Militær med spader og ikke med geværer» og «Boric er en løgner og en tyv».

Opportunisten Gabriel Boric.

Prensa Chiripilko skriver at bare folket hjelper folket og avslutter med å oppfordre kommunister, revolusjonære og demokrater  til å fortsette å ta initiativ til solidaritet og gjensidig støtte, i kamp mot opportunistene og den gamle staten og deres smålige valgkampinteresser. 

Referanser
Informe sobre las tareas en medio de las inundaciones en el Maule – Prensa Chiripilko  
Chile: serving the people in the midst of the floods – Red Herald