1

Danmark: Solidaritetsaksjoner for Palestina og Luzivaldo

Våre kamerater i Socialistisk Revolution har denne uken publisert bilder av graffiti med slagord for den palestinske frigjøringskampen, og for den brasilianske politiske fangen Luzivaldo.

Slagordene “Leve den proletariske internasjonalismen!», «Leve Palestina!”, “Frihet for Palestina!”, “Ned med angrepene i Jenin!”, “Frihet for Luzivaldo!” og “Frihet for alle politiske fanger!” ble malt i arbeiderbydelen Taastrup Gård.

Referanser:
Taastrup: Aktion i solidaritet med bonden Luzivaldo (wordpress.com)
Taastrup: Solidaritetsaktioner med det palæstinensiske folks kamp (wordpress.com)