1

Trøndelag: Vindkraftaksjonister anmelder politiet

Motvind Norge, en av gruppene som nylig aksjonerte mot vindkraftanlegget i Roan på Fosen, anmelder politiet for å urettmessig ha fjernet dem.

Motvind viser til høyesterettsdommen som slo fast at byggingen av vindkraftanleggene på Fosen skjedde i strid med samenes urfolksrettigheter. Dermed tar politiet side med de som tapte i retten, ifølge en pressemelding fra Motvind, gjengitt av NRK. 

NRK skriver at Motvind har derfor krevd en lovlighetsvurdering av pålegget de fikk om å fjerne seg. I tillegg er Trøndelag politidistrikt anmeldt for misbruk av offentlig myndighet. På sine egne nettsider skriver Motvind: «Motvind Norges Roan-aksjon var en lovlig markering til støtte for Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida som seiret i Høyesterett. Politiet feilvurderte både situasjonen og rettstilstanden.»

Aksjonen pågikk fra 26. juni til 4. juli.

Les også:

Referanser
Motvind Norge anmelder politiet etter Roan-aksjonen – NRK
Motvind Norge klager på pålegg og anmelder politiet etter Roan Vind-aksjonen. – Motvind Norge