1

Brasil: Nye angrep på fattigbønder

Bilde: Gruveprosjektet Belo Sun i Pará. Foto: AND

Kameratene våre i A Nova Democracia og Red Herald skriver om situasjonen for fattigbøndene i Brasil. Mens angrepene mot dem intensiveres, gjør fattigbøndenes motstand det også, og antallet jordokkupasjoner i forskjellige deler av landet øker.

Gruveselskap og latifundister i Brasil fortsetter å angripe fattigbøndene i delstater som Pará, Amazonas og Minas Gerais. Disse angrepene er en måte å presse bøndene vekk fra jorda på, for senere å utbytte dem som halvslaver i gruvene og latifundioene.

Bønder og urfolk fordømmer det kanadiske imperialistiske gruveselskapet Belo Sun for flere brudd, trusler og forsøk på utkastelser som fra 2012 har pågått i Altamira-regionen, i Pará (PA), der selskapet vil gjennomføre et stort gullgruveprosjekt. Selskapet bruker væpna vakter, og prosjektet vil ødelegge jorda for bøndene.

Føderale delstater i Brasil. Foto: Epicentrogeografico.

27. juni gikk militærpolitiet (PM) inn på urfolksterritoriet Nova Yvu Vera. De starta ingen dialog, men skøyt tåregasspatroner mot over 30 mennesker, inkludert barn og eldre. Dette bondesamfunnet har siden april vært utsatt for forfølgelser fra PM og væpna grupper. De utsettes for angrep fordi de ikke vil gi fra seg jorda der selskapene etablerer seg. Støttekomiteen til AND som har besøkt samfunnet skriver at  i tillegg til frykten som får noen til å sove bare 30 minutter om dagen, gjøres det en kollektiv innsats med fortsatt dyrking av jorda, kampånden er fast og en leder bekrefter at de ikke vil gi opp kampen for jorda: «Hvis de arresterer 10 ledere, vil 20-30 ledere bli født!».

I territoriet til Yanomami-urfolket har et gruveselskap brukt jordspørsmålet til å sette deler av bøndene som tilhører urbefolkninga og andre deler av bøndene opp mot hverandre. AND skriver at konfliktene har blitt intensivert som en direkte avspeiling av den manglende løsninga på bøndenes situasjon (den såkalte «jordbruksreformen» er skrinlagt) og den ustoppelige kampen mot gruvedrifta gjennom operasjoner som bare peker på utvinning av gull, uten å straffe millionærene som står bak operasjonene, som jordeierne og militæret». De fordømmer også hvordan den føderale regjeringa, i mangelen av jord til bøndene og med stadig høyere kostnader for grunnleggende nødvendigheter, kunngjør økonomisk støtte til nye investeringer for latifundioene.

Og som gruveselskapene utnytter elendigheten de skaper til å skaffe seg arbeidskraft under halvføydale forhold, slik opptrer også jordeierne: «Halvføydaliteten forblir grunnlaget for det kapitalistiske storgodset, som utvikler seg i nye former og brukes av storkapitalen til større akkumulasjon.» En av de siste store operasjonene frigjorde 83 bønder og deres barn i Pará, Paraná, Minas Gerais og Espirito Santo. Disse bøndene levde uten drikkevann og under elendige forhold. Den føderale regjeringa fortsetter imidlertid å si at dette er «isolerte tilfeller». AND legger til at «den endelige kuren går mye dypere enn et enkelt spørsmål om ‘isolerte tilfeller’ og krever en løsning på selve jordbesittelses- og fordelingssystemet, et tiltak som ligger utenfor enhver regjering i den gamle brasilianske byråkratiske jordeierstaten, og som i dag bare kan iverksettes av autentisk demokratiske folkebevegelser, spesielt på landsbygda.»

Referanse
PA: Camponeses e indígenas ameaçados de despejo denunciam crimes de empresa imperialista – A Nova Democracia
MS: Tropa de choque reprime indígenas da tekoha Yvu Vera – A Nova Democracia
New attacks against poor peasants in Brazil – Red Herald