1

Spania: Revolusjonære oppfordrer til valgboikott

Våre spanske kamerater i den revolusjonære avisen Servir al Pueblo («Tjen Folket») oppfordrer til boikott av valget til den spanske nasjonalforsamlingen som vil vinne sted 23. juli.

Det er Red Herald som skriver om dette, og at Servir al Pueblo fordømmer «valgfarsen» etter at det spanske folket har opplevd en nedgang i kjøpekraften de siste tre årene, med prisøkninger på mat, elektrisitet og husleie, samtidig som minstelønna knapt har endret seg.

De spanske kameratene sier at misnøyen fra massene allerede har vist seg ved at i forrige nasjonale valg, var det 33,77 prosent av de stemmeberettigede som ikke stemte. Massene rammes av arbeidsløshet, midlertidig arbeid, utbytting, rasisme, dobbel undertrykking av arbeiderkvinner, økte strømpriser, økt inflasjon og alle andre uttrykk for kapitalistisk utbytting og undertrykking, uten at noe gjøres med problemet.

Kameratene skriver at årsaken til problemene er strukturell og ikke kan løses ved å stemme.

Referanse
Servir al Pueblo calls for electoral boycot in the Spanish State