1

Mexico: Nyheter fra Sol Rojista

Kameratene våre i Sol Rojista skriver om nye angrep mot EZLNs støttebaser, om en kampanje for løslatelse av EZLN-støttespilleren José Díaz Gómez, aksjoner utført i forbindelse med den internasjonale kampanjen for frigjøring av Georges Ibrahim Abdallah, og de har delt en video med inntrykk fra lærerstreiken i Oaxaca. 

I Oaxaca ble det avholdt en 72-timers streik den 7., 8. og 9. juni som en del av kampen mot en «utdanningsreform» som er et angrep på lærernes arbeidsvilkår og på retten til offentlig utdanning, hovedsakelig for urfolk. Denne nye kampbølga starta 15. mai, på «lærernes dag», og er uttrykk for at vanlige lærere vender tilbake til sin tradisjon for demokratisk kampvilje. Samme dag kunngjorde byråkraten AMLO kynisk en lønnsøkning på bare 8,2 %, langt under inflasjonen og de økende levekostnadene, som en del av reformen.

I løpet av streiken ble flyplassovergangen i Oaxaca blokkert og bussterminalen ble overtatt, i tillegg til okkupasjoner på byens torg og avsperring av delstatens regjeringspalass. I Mexico by var det også demonstrasjonstog og okkupasjon på grunnlovstorget.

I Oaxaca har lærernes fagforening SNTE-CNTE erklært svarene som delstatsregjeringa og den føderale regjeringa har gitt på kravene deres, som minimale og utilstrekkelige, og de ble enige om å bryte ut i en streik på ubestemt tid fra 1. september, datoen da den føderale lovgivende forsamlingas ordinære sesjonsperiode begynner. Målet er å reorganisere og forene de demokratiske lærernes kamp på nasjonalt nivå og oppheve utdanningsreformen. Lærerforbundet har beredskap for å forsvare lærernes og folkets Guelaguetza, en årlig urfolksmarkering, for å møte delstatsregjeringas oppfordring om å opprette en parapolitistyrke kalt «ordensbetjenter».

I delstaten Chiapas er det oppretta en menneskerettighetskampanje med krav om umiddelbar løslatelse av José Díaz Gómez, medlem av Cho’l-folket og EZLN-støttespiller. Han ble urettmessig arrestert 25. november 2022 og blitt utsatt for tortur. I en uttalelse rapporterer organisasjonen Frayba at den forsinkede saksbehandlinga, kriminaliseringa og myndighetenes hemmelige samarbeid gjør at han risikerer å forbli ulovlig frihetsberøvet i mer enn ett år. 

I forbindelse med den internasjonale kampanjen for frigjøring av Georges Ibrahim Abdallah ble det gjennomført markeringer og oppsetting av dazibaos og graffiti på forskjellige steder med slagordene «Frihet til Georges Abdallah» og «Heltemotets dag 19. juni».

Abdallah ble arrestert i 1984, anklaget for drapet på en amerikansk oberst og et medlem av den sionistiske franske ambassaden. Han sonet ferdig dommen i 1999, men sitter fortsatt fengsla fordi han er en «fare» for imperialismen, særlig den amerikanske og franske, og for sioniststaten. Hans forsvarere og venner har gjentatte ganger bedt om at han løslates, men staten har gjentatte ganger nektet å løslate ham. Likevel opprettholder han sin kjempende holdning og støtte til de undertryktes kamp, og fortsetter å være en del av den palestinske motstandsbevegelsen.

EZLNs støttebaser er igjen blitt angrepet. 19.-22. juni ble de autonome kommunene Emiliano Zapata, San Isidro og Moisés og Gandhi i zapatistregionen Chiapas angrepet av den paramilitære gruppa Orcao. I en lignende situasjon erklærte EZLN, med subcomandante Insurgente Galeano, den 19. september 2021 at Chiapas sto på randen av borgerkrig. Det er rapportert 110 væpna angrep på zapatistsamfunn fra 2019 til i dag, og til tross for dokumenterte bevis benekter president AMLO eksistensen av denne volden og diskrediterer dem som fordømmer den. Bak militariseringa av landet, den stadig mer reaksjonære karakteren til den gamle staten, tilstedeværelsen av væpna kriminelle og paramilitære grupper og den reaksjonære volden mot folket ligger interessene til de med penger og politisk makt, og dette er opptakten til en ny sosial eksplosjon som den gamle staten ikke kan stoppe, for over folkets liv og frihet står storkapitalens interesser, uttrykt i megaprosjekter som det såkalte «Mayatoget». 

Referanser
Reporte del paro magistral de 72 hrs.
Breves iniciando semana, julio 10, 2023
México: reporte de acciones en la semana internacional por Georges Abdallah
Breves iniciando semana, junio 26, 2023