1

Dyrtid stanser «grønne satsinger»  

I mai kom nyheten om at Equinors havvindprosjekt Trollvind utsettes på ubestemt tid. Dette er bare en av flere «grønne satsinger» som er utsatt eller forsinket, skriver E24.

De nevner også prosjektene Biozin og Klemetsrud. Årsaken er økte kostnader, og Sigrun Aasland, leder av miljøstiftelsen Zero, sier til E24: «Snart er det bare olje og gass som lønner seg i Norge. Det er trist, men også veldig kortsiktig».

Dette er bare nok et eksempel på hva «det grønne skiftet» i essens egentlig handler om: nemlig å overføre enorme statlige midler til store monopolselskaper, for å generere «økonomisk vekst». Dette er gammel keynesiansk økonomisk politikk. I praksis betyr det å overføre penger fra skattebetalere, statskassa, små bedrifter og lønnsomme virksomheter, til mindre lønnsom virksomhet i regi av store monopoler som allerede er helt eller delvis eid av staten.

Dette øker ikke bare tendensen til statsmonopolkapitalisme, men også den generelle forråtnelsen i økonomien. De såkalt «grønne» prosjektene er ikke lønnsomme i seg selv, og kan kun konkurrere i markedet gjennom store mengder subsidier. Aasland løper næringens ærend når hun hevder dette handler om å redde klimaet. I virkeligheten handler det mer om å redde kapitalismen ved å holde dens råtnende økonomi «kunstig i live». Siden kapitalismen forlot sitt frikonkurransestadium og gikk inn i sitt monopolistiske stadium, imperialismen, ved overgangen til 1900-tallet, har den borgerlige staten hatt denne funksjonen – en funksjon som er blitt viktigere og viktigere, jo mer forråtnelsen tiltar.

E24 skriver at karbonfangstanlegget på Klemetsrud risikerer å aldri bli ferdigstilt, karbonfangstanlegget Heidelberg Materials (tidligere Norcem) i Brevik er forsinket, Equinors Trollvind-prosjekt, som skulle levere kraft til feltene Troll og Oseberg, og til kraftnettet på land, er utsatt på ubestemt tid, Biodrivstoff-fabrikken Biozin, som skulle levere biodrivstoff til fly, trailere og skip, ble stoppet i mai, batteriselskapet Freyrs første testfabrikk i Mo i Rana skulle startet opp i 2021, men åpnet i 2023, og at den større fabrikken Giga Artic kan også bli utsatt. 

De skriver at prosjektene særlig har økte kostnader til felles, for eksempel skriver de at biodrivstoff-fabrikken Biozin ble stoppet fordi Shell regner den økonomiske risikoen i prosjektet som for stor, og at batteriselskapet Freyr heller ser mot USA etter en gedigen subsidiepakke kalt Inflation Reduction Act (IRA). Det sistnevnte er et konkret uttrykk for den økonomiske rivaliseringen mellom USA-imperialismen og europeiske imperialister, hvor statene bruker økonomiske subsidier til å konkurrere om markedsandeler.

Zero-lederen sier til E24 at regjeringen må bestemme seg for om de ønsker å nå klimamålene eller ikke. Hun mener staten må rykke inn med større subsidier, og at de må fjerne fordelene til olje- og gassnæringen. Hun ønsker også flere avgifter som kan gjøre «grønne satsinger» lønnsomme. Om hun får det som hun vil, vil dette intensivere to tendenser under krisa i imperialismen: For det første tendensen til å velte byrden av krisa over på massene, ved å øke utbyttinga (gjennom økte priser, kutt i velferden, høyere rente og økte skatter) og for det andre tendensen til forråtnelse i økonomien, ved stadig mer monopolisering, mer direkte inngripen fra staten og generelt stadig mindre profittmargin. Det siste er et uttrykk for profittratens tendens til å minke i kapitalismen, som Marx påviste.

Kort sagt er hele det «grønne skiftet» et gigantisk forsøk på å gi den kapitalistiske økonomien en ny impuls, for å motvirke iboende tendenser som manifesterer økonomiske lover i dette systemet. Såkalt folkelig sagt forsøker statene og monopolene å «pisse i buksa for å holde varmen». At dette på noe vis skal «redde kloden» eller stanse klimaendringene er like misvisende som andre reklamer skrudd sammen for å selge produkter. De fleste prosjektene kommer kun i tillegg til eksisterende produksjon og utslipp, og medfører selv en enorm økning av disse, samt nye inngrep i naturen uten hensyn til mennesker og miljø.

Virkelig endring til det bedre krever fullstendig samfunnsomveltning, og at kapitalismen knuses en gang for alle.

Referanse
Flere grønne satsinger kraftig forsinket – E24