1

Uruguay: Imperialismen tørker ut landet og folket må drikke brakkvann

Kameratene våre i A Nova Democracia og Red Herald skriver om vannkrisa i Uruguay, som myndighetene er ute av stand til å løse.

Etter lang tids tørke har landet så godt som ingen drikkevannsreserver. Situasjonen er så alvorlig at myndighetene har blanda de få gjenværende vannreservene med brakkvann som befolkninga nå må drikke.

Delstatsregjeringen foreslått å fjerne avgiftene på flaskevann, dele ut to liter vann til 21 000 fattige familier og bygge et reservoar i løpet av 30 dager. Alle disse tiltakene har vist seg å være nytteløse, og befolkninga har ikke merka mye bedring i situasjonen. Myndighetene anbefaler også å drikke flaskevann, men dette er en luksus som ikke er for alle. Derfor var det 8. juli massive protester i hovedstaden Montevideo, mot tappeselskapenes høye profitt midt i krisa. Demonstrantene protesterte mot at selskapet har fått lov til å hente ut 3,8 millioner liter vann uten å betale for det, og at momsreduksjonen gjør at salget øker uten at det påvirker selskapets profitt, og at det minsker offentlige midler som senere vil bli tatt fra utdanning, helse og bolig.

Regjeringa skylder krisa utelukkende på tørke og «det uunngåelige miljøproblemet», og mens befolkninga mangler vann går 80 % av vannet til latinfundioene som produserer råvarer som selges  til utlandet, og det uruguayanske folket ser ikke annet enn tørken de etterlater seg.

Et annet problem er de store monopolistiske selskapenes megaprosjekter i landet. Google har nettopp kjøpt 29 hektar i Canelones for å bygge et datasenter som daglig vil bruke 7,6 millioner liter vann for å kjøle ned serverne. Dette vannet vil komme direkte fra det offentlige drikkevannssystemet, og tilsvarer det daglige husholdningsforbruket til 55 000 mennesker. I april ble verdens største papirfabrikk satt i drift, den drives av det utenlandske selskapet UPM, bruker 129,6 millioner liter vann om dagen og slipper avfallet rett ut i ei lokal elv.

A Nova Democracia skriver at de politiske løsningene ikke rokker ved kjerna av problemet, og at uansett hvor alvorlig tørka er, ligger den egentlige årsaken til folkets lidelser i imperialismens plyndring av Uruguays naturressurser og i monopolselskapene til det lokale storborgerskapet og den utenlandske kapitalen. Videre er disse problemer som åpenbarer seg i ethvert land som trenger demokratisk, agrar og antiimperialistisk revolusjon, noe som innebærer å gjøre slutt på latifundiosystemet og utvise plyndrerne fra nasjonen.

Referanser
Imperialism dries up Uruguay and leaves the people without drinking water – Red Herald
Uruguaios bebem água salgada enquanto latifúndio e imperialismo dominam reservas hídricas do País – A Nova Democracia