1

Danmark: Familiehuset deler voldsrammede kvinners opplysninger

Våre kamerater i Soscialistisk Revolution skriver om at danske krisesentre ved en feil har delt voldsdømte kvinners personopplysninger med ekspartnerne deres. 

Publisert av Socialistisk Revolution 02.07.2023


Familiehuset deler voldsrammede kvinners opplysninger

Krisesentre skal være et sted der voldsrammede personer, som oftest kvinner, kan søke tilflukt fra voldelige partnere. Her blir de angivelig tilbudt anonymitet og skjul fra voldelige partnere, men dette har ikke vært tilfellet for dusinvis av kvinner.

Familiehuset, som er den statlige myndigheten, underlagt Sosial-, bolig- og eldredepartementet, som bl.a. har å gjøre med saker om vold i hjemmet og om foreldrerett, har ved en feil delt personsensitive opplysninger om kvinner til deres ekspartnere. Dette både i form av telefonnumre, avsløring av dekknavn, eller til og med også hvilket bestemt krisesenter de befinner seg på.

Disse feilene skjer fordi saksbehandlere utleverer dokumenter, der personsensitive opplysninger ikke er blitt strøket. Det er registrert mer enn 30 slike tilfeller, der opplysninger er blitt gitt videre ved en feil. Bare i 2023 har det vært fire saker der kvinners anonymitet er blitt brutt.

Det er ikke fastsatt tidsfrist fra tidspunktet der personopplysninger er blitt feilaktig delt til den fornærmede skal kontaktes, hvilket har ført til at det for noen kvinner, hvis personopplysninger er blitt delt, har gått opp til seks døgn før de har blitt underrettet.

Vi ser, i takt med den danske imperialismens forråtnelse, samtidig en tilspissing av alle de motsetninger som løper ut fra den. Dette kommer til uttrykk i en generell stigning i anmeldt vold i hjemmet, voldtekter og voldtektsforsøk mot kvinner har steget med 26% siden 2017. Mye statistikk er usikker, på grunn av at den kun viser anmeldte saker og ikke mørketallene.

Borgerskapet forsøker å skape legitimitet til systemet sitt og prøver å påstå at de kan løse patriarkatets problemer gjennom myndighetene sine, eller ved at man «bare kan ringe til politiet».

Men det er den samme orden, med privateiendommen som rot, som patriarkatet springer ut fra, og vi ser gang på gang, hvordan borgerskapets myndigheter svikter.

For Familiehuset blir disse opplysningene betraktet som «saker», men for de voldsrammede kan slike opplysninger i verste tilfelle bety liv eller død.

Disse sakene viser igen og igen, hvordan borgerskapet ikke kan løse dets egne problemer, og at maoismen, med en proletarisk feministisk linje, er nødvendig for å veilede kvinner til å kjempe og gjøre motstand og organisere seg imod patriarkalsk vold, utnyttelse og fordommer.