1

USA: Myndighetene ignorerer seksuelle overgrep i interneringsleirene

En ny undersøkelse viser at immigrasjonsmyndighetene i USA har unnlatt å behandle klager om seksuelle overgrep fra mennesker som sitter i interneringssentre. 

Rapporten fra journalistene Maria Hinojosa og Zeba Warsi beskriver i detalj hvordan kvinner i fengsler drevet av Immigration and Customs Enforcement, ICE, har blitt utsatt for seksuelle overgrep, ofte i en medisinsk setting når de er på sitt mest sårbare. Det har gått over ti år siden Hinojosas første rapport om seksuelle overgrep i ICE-fengsler, og overgrepene har siden fortsatt. Undersøkelsen viser at overgrepsutsatte som klager blir truet med fengsling og utvisning, og at til tross for tidligere påstander om reformer, utøves det fortsatt konstant tvang i sentrene.

I et intervju med Democracy Now! sier Hinojosa at hun som journalist har trodd at når de avslører noe i «et utvikla demokratisk land» vil ting bli bedre, men at overgrepene i myndighetenes sentre ikke bare har fortsatt, men at det har blitt verre. Hun sier ICE bruker overflytting som en metode for å håndtere immigranter og flyktninger som klager. De flyttes til et annet senter og blir fortalt at ting vil bli bedre der. Hun sier dette er en form for straff og en måte å skyve unda problemene på. Hun påpeker at ved klager er det  ICE som  gransker seg selv. Hun viser til en sak der flere kvinner har stått fram mot en mannlig sykepleier som har misbrukt kvinner i forbindelse med helseundersøkelser, siden 2018, ikke har fått noen formell gransking, og har ikke blitt fratatt lisensen. Hun sier også at ICE ikke utfører noen bakgrunnssjekk av sine ansatte, men gir overgripere tilgang til voksne og barn i en sårbar situasjon, som på grunn av trusler sjeldent tørr å legge inn klage. 

Bilder fra Shut Down Berks Coalition, som sammen med lokalsamfunnet har aksjonert mot Berks interneringssenter i flere år. Kampanjen fikk i 2021 internerneringsfengselet for barnefamilier stengt, men da ICE under Biden-administrasjonen gjenopptok fengslinga av innvandrere i januar 2022, ble det gjenåpna som interneringssenter for kvinner. De skriver at fengsling av innvandrermødre, -døtre og -søstre ikke er den innvandringspolitikken president Biden lovet da han gikk til valg og at innvandrere ikke har fått de lettelsene de ble lovet av Biden og Demokratene. I stedet har ICE-fengslingene økt. 

Les også:

Referanser
“Immensely Invisible”: Immigrant Women in ICE Jails Face Sexual Abuse Despite Reforms, Report Reveals – Democracy Now!
Campaign to Shut Down Berks – Pennsylvania Immigration and Citizenship Coalition