1

Politidrapet i Lavangen henlegges

Politiskytinga i Lavangen i desember, der en mann døde etter å ha blitt skutt 18-19 ganger av politiet, henlegges som intet straffbart forhold.

Spesialenheten for politisaker har etterforska saken, og konkludert med at politibetjentene «befant seg i en åpenbar nødvergesituasjon» da Hans Arne Nystad (49) ble skutt og drept av politiet på tunet på gården sin i Lavangen kommune i Troms. Politiet var tilkalt for å bistå helsevesenet etter at Nystad selv hadde kontaktet Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK). Politibetjentene som var involvert i hendelsen forklarte at Nystad hadde kjørt på og veltet politibilen de satt i med en hjullaster, og at de oppfattet situasjonen som livstruende. Sjefen for Spesialenheten, Terje Nybøe, sier til NRK at det er «ikke tvil om at tjenestepersonene ble utsatt for et livstruende angrep fra hjullasteren.» Videre konkluderer de med at antall skudd som ble utløst mot Nystad «var nødvendig for å stanse angrepet».

Advokat John Christian Elden, som er bistandsadvokat for de etterlatte, sier til NRK at de trolig vil klage inn henleggelsen til riksadvokaten. Videre sier han: «Vi får ikke høre hans (Nystads) versjon fordi han er drept, men rekonstruksjonen av politimannens egen forklaring ga grunnlag for mistanke om drap.»

Elden mener derfor at «politimannen er å anse som siktet, og at det derfor kun er Riksadvokaten som kan avgjøre en drapssak». Han sier: «Men uansett bringes den inn som klage ved at Riksadvokaten må ta stilling til om maktanvendelsen var nødvendig i situasjonen, eller om politiet bare burde ha kjørt bilen unna i stedet for å drepe Nystad.»

Elden er også kritisk til at politiet selv drev etterforskning etter drapet: «Vi vil særlig se nærmere på det at politiet selv foretok etterforskningen i saken den første uken til tross for kraftig protest herfra, og dermed ødela eller vanskeliggjorde nøytral sporsikring slik reglene forutsetter.»

Drapet i Lavangen er den sjette politiskytinga med dødelig utfall i Norge siden 2019. Alle sakene har endt med frifinnelse eller henleggelse. I flere av tilfellene var politiet tilkalt for å bistå helsepersonell.

Referanser
Politiskyting i Lavangen: Henlagt som intet straffbart forhold – NRK Troms og Finnmark
Politimann løsnet 18-19 skudd: Sier de ikke så en annen utvei – NRK Troms og Finnmark
Kort om politidrapet i Lavangen – Tjen Folket Media