1

Internasjonalen skal få sin folkevår

Vi deler denne minneplakaten om kommunisten Eugene Pottier og hans mest berømte dikt, Internasjonalen.

Plakaten og teksten ble publisert av kameratene våre i A Nova Democracia i mars som en del av 151-årsmarkeringa av Pariserkommunen. 

Plakaten ble produsert i Kina i 1973, og bildene er malt av Pan Honghai. Flere av sitatene og formuleringene på plakaten kommer fra en artikkel skrevet av Lenin i forbindelse med 25-årsdagen for Pottiers død.


1. Den berømte Internasjonalen ble produsert i forbindelse med kampen til fortroppene i Pariserkommunens for å etablere det første proletariske regimet i historien. Dens tekst propaganderer for den store sannheten om at det er massene som skaper historien. Tekstforfatteren, Eugene Pottier, ble født i en fattig arbeiderfamilie i Paris 4. oktober 1816. Lenin understrekte at «han var en av de største propagandistene innen sang.»

2. Pottier gikk sulten og fikk ikke gå på skole som barn, kom i lære som trettenåring og forsørget seg selv som pakker og som tekstildesigner. Som fjortenåring skrev han sitt første dikt: Leve friheten.

3. Pottier levde sammen med sine arbeidskamerater og forsto smerten ved klasseundertrykking og utbytting, og viet seg til kampen for proletariatets frigjøring. I 1848 deltok han som barrikadekjemper i arbeidernes opprør mot borgerskapet og brukte poesien sin til å gjenspeile den franske revolusjonære kampen.

4. Den 18. mars 1871 reiste proletariatet og det arbeidende folket i Frankrike seg til kamp i Paris. Pottier sto i spissen for kampen og sammen med de parisiske arbeiderne for å etablere verdens første proletariske regime, Pariserkommunen.

5. Pottier ble valgt som medlem av Pariserkommunen. Av de 3600 stemmene gikk 3352 til ham. Han deltok aktivt i alle aktivitetene til denne første proletariske regjeringa. I løpet av kampen utviklet han seg raskt til en proletær revolusjonær soldat.

6. Den reaksjonære franske hæren konspirerte med den utenlandske reaksjonen i et angrep på Pariserkommunen. I kampen for å forsvare kommunen i mai 1871 grep Pottier resolutt til våpen og utkjempa blodige slag for å forsvare proletariatets makt.

7. Etter kommunens nederlag gikk Pottier under jorda og gjemte seg i et proletært nabolag i nærheten av Paris. Fylt av motstridende følelser, med blodet i kok og fylt av overbevisning om at proletariatets frigjøring ville seire, skrev han det store diktet Internasjonalen, midt i kampen for å realisere det store kommunistiske idealet, med et kraftfullt og rungende språk.

8. Pottier ble tvunget i eksil, der han skrev mange berømte dikt. Ni år senere vendte han tilbake til Frankrike og meldte seg umiddelbart inn i det sosialistiske arbeiderpartiet. I 1887 ga han ut ei diktsamling med tittelen Revolusjonære sanger

9. Pottier døde i fattigdom 6. november 1887. Arbeiderne i Paris brakte aska hans til kirkegården Père-Lachaise, der den ble begravd sammen med levningene etter andre kommunarder som ga livet heltemodig. Til tross for politiets trakassering deltok tusenvis av mennesker i prosesjonen og ropte «Leve Pottier!»

10. Sytten år senere leste arbeideren Pierre Degeyter, en av Pariserkommunens tilhengere, diktsamlinga hans, og i revolusjonær iver, opprømt av Internasjonalens ånd, komponerte han musikken til Pottiers dikt.

11. I 1896 holdt det franske sosialistiske arbeiderpartiet en nasjonal kongress i Lille. Under velkomstmøtet for de utenlandske delegasjonene leide den reaksjonære regjeringa inn håndlangere for å skape uro på møtet. Under konfrontasjonen sang de tilstedeværende arbeiderne Internasjonalen av full hals. Senere begynte Internasjonalen raskt å bli sunget i andre områder.

12. I et århundre har Internasjonalen spredt proletariatets revolusjonære sannhet over hele jorda med sin majestetiske og høytidelige sang, og blitt «proletariatets sang over hele verden», en revolusjonær kampsang for de revolusjonære kreftenes enhet for «å få sin folkevår».

Les også:

Referanser
«A Internacional ressoa em todo o mundo» – A Nova Democracia
Lenin: Eugene Pottier the 25th anniversary of his death – Marxists Internet Archive