1

Bredtveit kvinnefengsel: «Høy risiko for krenkelse av retten til liv»

Bilde: Bredtveit kvinnefengsel. Foto: Chell Hill.

I juni offentliggjorde Sivilombudet en rapport fra et uvarslet besøk i Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt. Rapporten konkluderer med at «det er høy risiko for krenkelse av retten til liv og forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff overfor de innsatte på Bredtveit.»

Rapporten kritiserer blant annet:

  • «Økende og helseskadelig bruk av sikkerhetscelle» som «innebærer fullisolasjon fra andre mennesker.» De skriver at «i 2022 fattet Bredtveit fengsel tre ganger så mange vedtak om plassering på sikkerhetscelle som i 2018 (fra 27 til 92 vedtak)» og at «flere av oppholdene på sikkerhetscelle gikk over mange dager. Gjennomgående fremstod fengselets arbeid med å sikre at oppholdet på sikkerhetscelle ikke foregikk lenger enn strengt nødvendig, som svært mangelfullt.» Sivilombud Hanne Harlem sier at «bruken av sikkerhetscelle ved Bredtveit fengsel fremstår i flere tilfeller som klare lovbrudd.»

  • «Uholdbare soningsforhold og manglende forebygging av selvmord og selvskading.» De beskriver fengselets selvskadingsforebyggende arbeid som «klart utilstrekkelig,» «usystematisk og lite kunnskapsbasert.» Tjen Folket Media har tidligere skrevet om dårlige soningsforhold og selvmord i fengselet.

  • «Betydelige svakheter i helsetilbudet til de innsatte.» Rapporten beskriver blant annet at «den kommunale helseavdelingen syntes ikke å ha registrert eller meldt ifra om den kraftige økningen i selvskading og bruk av sikkerhetscelle i fengselet. De vurderte ikke om isolasjon og sikkerhetscelle ga helseskadelige konsekvenser.» De kritiserer også at kvinnene ikke har tilgang til kvinnelig lege, til tross for at «en rekke innsatte fortalte at de ikke ville la en mannlig lege undersøke seg, blant annet fordi de tidligere hadde vært utsatt for seksuelle overgrep og vold.»

Rapporten kan lastes ned på Sivilombudets nettsider, og et seminar som oppsummerer funnene ligger på YouTube.

Les også:

Referanser
Seminar om Sivilombudets besøk til Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt 20.6 – Youtube
Omfattende svikt ved Bredtveit fengsel – Sivilombudet
Bredtveit kvinnefengsel: Isolasjon og manglende helsehjelp – Tjen Folket Media