1

Finland: Solidaritet med de arresterte i Frankrike

I Helsinki og Tampere har revolusjonære vist solidaritet med de arresterte i demonstrasjonene i Frankrike.

«Støtt de arresterte revolusjonære og opprørerne i Frankrike! Det er rett å gjøre opprør!»

Helsinki

Tampere

Referanse
Tampere: Solidaarisuutta Ranskaan – Punalippu
HKI: Maalaus solidaarisuudessa Ranskaan – Punalippu