1

Utvalg vil kutte i rettshjelp for voldtektsutsatte

Et utvalg satt ned av forrige regjering foreslår å avvikle ordningen der voldtektsutsatte får tre timer fri rettshjelp i forkant av en eventuell anmeldelse.

NRK skriver at disse tre timene med gratis advokathjelp blant annet skal «hjelpe den enkelte med å bestemme seg for om de skal anmelde saken til politiet eller ikke.» I følge bistandsadvokat Hege Salomon er denne samtalen også viktig for at den voldtektsutsatte blant annet skal få oppdatert og korrekt informasjon om plikter, rettigheter og gjeldende lovverk i forkant av et politiavhør.

Utvalget ønsker altså at denne ordningen skal avvikles, og foreslår at en styrking av hjelpetilbud som krisesentre, overgrepsmottak og politiets støttesenter for kriminalitetsutsatte kan erstatte ordningen.

Leder for overgrepsmottaket i Oslo, Eline Thorleifsson, sier til NRK at «Vi er et helsetilbud. Vi har ikke kompetanse til å gi råd om anmeldelse eller ikke» og «Dette er to helt ulike ting. Det ene er juridisk bistand. Det andre er medisinsk hjelp, fysisk og psykisk. Du ville jo aldri sendt en pasient som har et helsespørsmål til en jurist.»

Også jurist Anders Schrøder Amundsen uttrykker tydelig at han anser dette som et skritt i feil retning: «Dette er en spesielt sårbar gruppe som har behov for rådgivning på et tidlig tidspunkt i saken.» og «Hvis man skulle gjort noen endringer i rettssikkerheten til personer som har opplevd voldtekt, burde man styrket den. Ikke tatt vekk det lille som er.» Videre sier han at han frykter at mørketallene vil øke ytterligere dersom ordningen fjernes.

Referanse
Vil kutte gratis advokathjelp til voldektsutsatte: – Dette er smålig – NRK Dokumentar