Utvalg vil kutte i rettshjelp for voldtektsutsatte

Et utvalg satt ned av forrige regjering foreslår å avvikle ordningen der voldtektsutsatte får tre timer fri rettshjelp i forkant av en eventuell anmeldelse.