1

Danmark: Fascister brente Koranen foran Iraks ambassade – massene i Irak gjør opprør

Våre kamerater i Socialistisk Revolution skriver om en fascistisk gruppe som satte fyr på Koranen, om politiets fåfengte forsøk på å dekke over hendelsen og de irakiske massenes svar på disse gjentatte provokasjonene. 

Den lille fascistiske gruppen, som går under navnet «Patriotene går live», satte fyr på Koranen fredag ​​21. juli, i en «protest» foran den irakiske ambassaden i København.

Denne handlingen må sees i sammenheng med Rasmus Paludans tidligere koranbrenning i Sverige og protestene fra massene. «Patriotene går live» var tidligere medlemmer i Rasmus Paludans parti «Stram Kurs» før de splittet seg. Denne gruppen har tidligere vært beryktet for lignende respektløse og sjåvinistiske handlinger, inkludert vold mot massene, trusler mot barn og andre feige forbrytelser i proletariske nabolag som Blågården.

Politiet, med støtte fra borgerlige medier, har forgjeves forsøkt å så tvil om omstendighetene ved å si at «vi vet ikke sikkert om det var Koranen de brente», men hvis man kjenner denne gruppen, vet man at dette er deres greie, det er det de gjør hver eneste gang de vil provosere massene. Videre bekrefter gruppens egen Facebook-livestream at det var Koranen de brente. Politiet prøver altså å så tvil om det åpenbare.

Lørdag 22. juli, to dager etter at folk brøt seg inn på den svenske ambassaden, forsøkte massene også å storme den danske ambassaden i Bagdad i protest mot koranbrenningene i København. De forsøkte å krysse Jumhuriya-broen og gå inn i den såkalte «grønne sonen» – imperialistenes høyborg i Bagdad.

Disse fascistene har fått den danske statens velsignelse til å gjennomføre sine sjåvinistiske handlinger, og i imperialistisk solidaritet med Sverige sender de et tydelig signal til massene (spesielt fra land i Midtøsten) om hvilken side de står på.

Massene tyr da til religiøs tro i møte med depresjon og håpløshet. I mangel av håp må vi gi dem det. Som Marx skriver: «Den religiøse elendighet er et uttrykk for den virkelige elendighet og samtidig protestholdningen mot den virkelige elendighet. Religionen er det betrengte kreaturs hjertesukk, en hjerteløs verdens sinn og en åndløs tilstands ånd. Den er folkets opium.» Derfor har graden av hengivenhet til obskurantisme en tendens til å falle sammen med graden av utbytting og undertrykkelse, og spesielt i de undertrykte landene må dette sees i forhold til byråkratkapitalismens halvføydale karakter. 

Massene fra de undertrykte nasjonene lever under den tunge byrden av de tre fjellene: imperialisme, halvføydalisme og byråkratkapitalisme. De lever under kriger og uroligheter initiert av imperialistene og deres lakeier. Dette gjelder spesielt i Irak, hvor dansk imperialisme har spilt massenes blod i stor stil. Derfor kommer massenes storm mot den danske og svenske ambassaden ikke som noen overraskelse, og må sees på som et uttrykk for massenes stadig voksende totale avvisning av imperialismen.

Les også:

Referanse
Fascister brændte Koranen foran iraks ambassade, masserne i Irak gør oprør – Socialistisk Revolution