1

Hvem saboterte Nord Stream?

Nord Stream 1 og Nord Stream 2 er gassrørledninger fra Russland til Tyskland. 26. september 2022 ble disse mest sannsynlig sprengt. Vestlige medier har anklaget Russland for angrepet, men også USA og Ukraina er utropt som mistenkte.

Tyske, danske og svenske myndigheter etterforsker saken hver for seg, og tyske etterforskere har funnet spor av eksplosiver i en seilbåt. Etter angrepet har USA anklaget Russland for å sprenge sin egen rørledning for å skape uro i Europa, og splittelse mellom de NATO-allierte. Russland på sin side har hele tiden anklaget USA. De har blant annet vist til at USAs presidenter Trump og Biden begge har truet Tyskland over deres storstilte import av russisk gass. USA-imperialismen har hele tiden vært mot byggingen av de to gassrørledningene fra Russland til Tyskland. 7. februar i 2022 erklærte Joe Biden at han ville stanse Nord Stream om Russland invaderte Ukraina.

Norske medier har helt ensidig pekt mot Russland. Dette må forstås som en del av krigspropagandaen i forbindelse med krigen mot Ukraina. Norske borgerlige medier er ivrige tilhengere av USAs agenda i Ukraina, og av norsk imperialistisk innblanding. Selv yankee-medier som Washington Post og New York Times har publisert har nå publisert saker som peker mot andre enn Russland. Vi kan i Teknisk Ukeblad også lese at «USA hadde etterretningsinformasjon om ukrainske planer om å angripe Nord Stream-rørledningene tre måneder før eksplosjonene skjedde, skriver Washington Post».   

Den amerikanske journalisten Seymour Hersh har anklaget USA for å stå bak, men ved hjelp av norske spesialsoldater. Dette er selvsagt blitt avvist fullstendig av norske myndigheter.

Dermed er det tre hovedmistenkte i den borgerlige offentligheten: USA-imperialismen, russisk imperialisme eller ukrainske krefter. Sistnevnte skal i det minste ha operert med USAs stilltiende godkjennelse. Det må bemerkes at slike medieoppslag like gjerne kan være plantet av USA-imperialismen, for å rette mistanken mot Ukraina i stedet for dem selv direkte.

Uansett: Om USA-imperialismen eller ukrainske styrker står bak operasjonen, er dette interessant fordi rørledningene ikke bare er russiske, men også tyske. Nord Stream 2 var enda ikke åpnet, men Nord Stream 1 har levert enorme mengder gass til Tyskland, til høylytte protester fra USA-imperialismen. Et angrep fra USA, eller «bare» med USAs godkjennelse, viser hvor hard rivaliseringen mellom USA-imperialismen og tysk imperialisme er blitt. Det ville være et dramatisk eksempel på at enheten mellom imperialister alltid er relativ, og at konkurransen dem imellom er absolutt.

Militæranalytiker ved senter for militære studier ved Københavns Universitet, Jens Wenzel Kristoffersen, mener Ukraina ikke har kapasitet til å gjennomføre et anslag av denne typen. Om han har rett, gjenstår kun de to rivaliserende imperialistene som mulige syndere, og tysk imperialisme står igjen som en hardt rammet tredjepart.

Referanser
Gassrørledningen Nord Stream – Siste nytt – NRK
Her truer Biden med å stanse Nord Stream 2
Tyske medier: – Tyskland har identifisert båt brukt i Nord Stream-sabotasje – VG
Analytiker om Nord Stream-spekulasjon: – De har ikke kapasitet
Medier: Peker på proukrainsk gruppe etter Nord Stream-sabotasjen – NRK Urix
Spor peker i ukrainsk retning etter Nord Stream-eksplosjonene
Nord Stream – Sår tvil om ny teori
‘Nasty’ Norway Not Only Sabotaged Nord Stream Pipelines But Also Dragged The US Into
Vietnam War? OPED
How America Took Out The Nord Stream Pipeline
FROM THE GULF OF TONKIN TO THE BALTIC SEA
The Crap on the Wall – Seymour Hersh