1

Politiet: Svikter systematisk voldtektsofre

En Kripos-rapport fra 2021 avslører systematisk svikt i sporsikring i voldtektsetterforskninger.

NRK har skrevet om en intern rapport fra Kripos om søk etter biologiske spor i voldtektssaker. Rapporten fra 2021 omhandler sporsøk i alle voldtektssaker i 2019 som ble anmeldt innen 48 timer fra voldtekten skjedde, og ifølge NRK gjaldt dette 25 prosent av totalt 1991 anmeldte voldtekter dette året. Videre skriver de at «det tok over seks måneder med innsynsbegjæringer og klager fra NRK før Kripos gav innsyn i en mindre sladdet versjon av rapporten.».

Rapporten avslører at politiet langt fra alltid utførte sporsøk i sakene som ble gjennomgått. NRK skriver at «i mer enn én av fire voldtektssaker var det ikke dokumentert at det var gjort søk etter biologiske spor på åstedet» eller på mistenkte personer, til tross for at åstedet var kjent for politiet. I følge Kripos kan det i noen av sakene skyldes at «åstedet var utendørs, at det var dårlige værforhold eller at overgrepet skjedde et sted mange ferdes,» men de konkluderer med at «det er likevel nærliggende å tro at det i noen av disse sakene fantes biologiske spor som kunne ha bidratt til oppklaring av saken, men som gikk tapt på grunn av manglende sporsøk.» 

Sporsikring kan være avgjørende for å identifisere gjerningsmannen og dermed for utfallet av etterforskninga. NRK skriver: «Rapporten viser et tydelig mønster. I mer enn hver fjerde sak gjorde ikke politiet søk etter spor på åstedet eller på mistenkte personer. I disse sakene endte bare fire prosent med at noen ble tiltalt. Når politiet gjennomførte sporsøk så det annerledes ut. Da ble en mistenkt gjerningsperson tiltalt i 25 prosent av sakene.».

NRK melder også om at kriminalteknikere sjeldent ble hentet inn, til tross for at dette bedrer kvaliteten på sporsikringa vesentlig og øker sannsynligheten for at gjerningsmannen blir identifisert. Kriminalteknikere ble kun hentet inn i én av fem saker der sporsøk ble gjennomført, selv om det tas ut omkring dobbelt så mange tiltaler dersom sporsøk utføres av kriminalteknikere, i forhold til om det blir gjort av andre i politiet. NRK skriver: «I sakene der kriminalteknikere utførte sporsøkene, ble det reist tiltale i 34 prosent av sakene. I sakene der en patrulje utførte sporsøkene, ble det reist tiltale i 16 prosent av sakene. Likevel ble kriminalteknikere kun brukt i én av fem saker der det ble gjort sporsøk.».

Blant sakene som ble gjennomgått i rapporten var det også noen tilfeller der politiet ikke hadde samlet inn og registrert innhentet biologisk materiale fra overgrepsmottak. NRK skriver:

«I minst to prosent av voldtektssakene i utvalget fra 2019 hentet ikke politiet sporsikringsjournalen fra overgrepsmottaket, eller de hentet den, men la den ikke inn i saken.»

Kripos avdekker også at nesten én av fire voldtektsmistenkte ikke ble registrert i politiets DNA-register mens saken var under etterforskning. Førstestatsadvokat hos Riksadvokaten, Guri Lenth, påpeker imidlertid overfor NRK at rapporten ikke gir informasjon om hvorvidt vilkårene for registrering i DNA-registeret var møtt i disse tilfellene.

I en ny undersøkelse oppga én av fem norske kvinner å ha blitt utsatt for voldtekt. Svært få av disse anmelder saken, og hele 80% av alle anmeldte voldtektssaker henlegges av politiet.

Referanser

Helene ble voldtatt av en kollega – en flekk på et laken ble avgjørende – NRK Dokumentar

Krever tiltak etter NRKs opplysninger: – Er svik mot voldtektsutsatte – NRK Dokumentar

Voldtektsmistenktes DNA ble ikke lagt inn i politiregisteret – NRK Dokumentar

Jennifer (25) anmeldte voldtekt: – Det virker umulig å bli trodd på – NRK Oslo og Viken

Ny rapport: Én av fem norske kvinner har blitt voldtatt – VG