1

Brasil: LCP fordømmer forfølgelse av bønder i Rondônia

Bilde: Bønder i Rondônia fordømmer den juridisk forfølgelsen. Foto: AND. 

A Nova Democracia har publisert en uttalelse fra Fattigbøndenes forbund (LCP) i Rondônia og Vest-Amazonia, der de fordømmer forfølgelsen av fire fattigbønder som ble arrestert i 2021.

De unge fattigbøndene Ezequiel, Luis Carlos, Estéfane og Ricado er dømt til nesten 5 års fengsel, i en farseaktig, vilkårlig hasteprosess, og med en dommer som er kjent for å dømme til fordel for latifundioene, og mot fattigbønder og urfolk. Alle anklagene er basert på vitnesbyrd fra politiet som brukte måneder på å omringe og trakassere leiren, og som forhindra mat- og medisinforsyninger. 

Grunnen for undertrykkinga av de fire er at de deltok i den historiske Manoel Ribeiro-leiren, der de kjempa for å frigjøre den siste delen av den gamle Santa Elina-gården fra latifundioens klør. 

Militærpolitiet (PM) arresterte dem, og angrep og truet dem etter at de allerede hadde overgitt seg. PM fabrikkerte en historie om at de fire angrep dem, og at Estéfane skøyt mot dem. Deretter ødela PM kameraet i et av kjøretøyene og planta radioer, en revolver og patroner blant eiendelene til de fire leirmedlemmene.

Det skjedde på stedet som i 1995 ble gjennomvått av blodet til fattigbønder og urfolk, da PM sammen med latifundioens bevæpna menn terroriserte og torturerte 600 familier og drepte 11 bønder, inkludert 7 år gamle Vanessa. To av lederne for dette barbariet ble senere dekorert og forfremma. “Slakteren av Santa Elina”, Hélio Cysneiros Pachá, ble statssikkerhetssekretær og Ronaldo Flores generalsjef for PM.

I uttalelsen skriver LCP blant annet at den heroiske bondemotstanden i Manoel Ribeiro-, Tiago dos Santos- og Ademar Ferreira-områdene var de viktigste folkelige kampene under generalenes og Bolsonaros folkemorderiske vanstyre, og at den lærte oss den viktige lærdommen at ingen terrorisme er i stand til å stoppe kampen for jord. Ved to anledninger anklaget Bolsonaro LCP offentlig for å være terrorister og lovet latifundistene i Rondônia å knuse organisasjonen. Nå, under ledelse av Luiz Inácio, fortsetter den gamle staten den samme undertrykkinga av fattigbøndene som den gjorde under tidligere regjeringer. Statens terrorisme viser ikke styrke, men svakheten, fortvilelsen og frykten godseierne og deres blodhunder har, for at massene av fattigbønder skal finne en rettferdig og stridbar retning, som LCP. Så lenge jorda er konsentrert i hendene på en håndfull parasittiske grunneiere, vil fattigbøndene fortsette å kjempe, med stadig mer erfaring og vilje til å bruke alle nødvendige midler for å erobre jorda.

LCP avslutter med å oppfordrer alle fattigbønder, arbeidere, studenter, lærere, demokratiske organisasjoner og folk fra Brasil og verden til å reise en ny kampanje mot de urettferdige rettssakene, for frihet og for en slutt på prosessene mot de modige bøndene som kjemper for retten til jord til den som bor og arbeider på den.

Hele uttalelsen kan leses på engelsk her:

Etter at de fire ble arrestert i 2021 var det store demonstrasjoner flere steder i Brasil, og det ble utført aksjoner i flere land, med støtte til de fire og kampen for jord.

Brasil: Rondônia og São Paulo.

Brasil: Minas Gerais og Porto Velho.

Brasil: Rio de Janeiro.

Ecuador.

Finland: Tampere.

Tyskland: Bremen. Norge: Kristiansand.

USA: Los Angeles, Kansas City, Austin og Oxnard.

Les også:

https://tjen-folket.no/index.php/2021/07/18/brasil-frihet-for-de-fire-politiske-fangene/

https://tjen-folket.no/index.php/2020/08/25/brasil-bonder-tar-tilbake-stjalet-jord/

https://tjen-folket.no/index.php/2021/05/30/brasil-fattigbonder-bryter-beleiringen/

Referanse
Comunicado da LCP denuncia perseguição jurídica a camponeses em luta pela terra em Rondônia – A Nova Democracia