1

Valg, nei! Revolusjon, ja!

Den gamle borgerlige staten avholder kommune- og fylkestingsvalg 11. september 2023. For å føre massene bak lyset iscenesetter de et gigantisk teater, et valgsirkus, som bare tjener til å tilsløre den borgerlige statens klassekarakter. 

Arbeiderklassen har ingenting å hente i det borgerlige valget. Vi lever i en tidsalder hvor den sosialistiske revolusjonen står på dagsorden over hele verden. Det borgerlige politiske systemet er i dyp krise. 

Store deler av de dypeste og bredeste massene boikotter allerede valget, overalt i Europa. Knapt 64 prosent av de stemmeberettigede stemte ved forrige kommunevalg i 2019. Fattige bydeler og kommuner har enda lavere deltagelse. Noen steder velger nesten halvparten av de som har stemmerett å ikke stemme. Dessuten mangler svært mange arbeidsfolk stemmerett fordi de ikke har bodd lenge nok i Norge. Å delta i dette sirkuset betyr at man henger etter mer avanserte deler av massene, som for lengst har gjennomskuet det borgerlige valget. 

Kommunister og revolusjonære går inn i en aktiv valgboikott, under slagordene «Valg, nei! Revolusjon, ja!» og «Boikott valget!». Boikottkampanjen må ha som mål å løfte bevisstheten og kampviljen blant massene. Den revolusjonære bevegelsen må bryte med de forsonende tendensene. Bare den sosialistiske revolusjonen, gjennomført med folkekrig under ledelse av det kommunistiske partiet, kan føre til makt for arbeiderklassen og massene, i form av proletariatets diktatur. Valget derimot, tjener bare de som allerede har makta.

Les mer:

Referanse
Valgresultat fra Valgdirektoratet