1

Innsamlingen til Tjen Folket Media fortsetter

Denne sommeren har vi satt i gang en innsamling til støtte for Tjen Folket Media og Forlaget Røde Fane. Vi hilser dere som har bidratt hittil, og oppfordrer igjen på det sterkeste til å bidra selv og å hjelpe oss å spre oppfordringen.

Les mer om innsamlingen her:

Vi vil rette en ny takk til våre faste bidragsytere. Vi har en liten gruppe lesere som bidrar med betydelige summer hver måned. Dere er vår økonomiske ryggrad. Uten dere ville vårt arbeid blitt mye tyngre. Vi setter stor pris på deres bidrag.

Vi kan videre røpe at Forlaget Røde Fane vil presentere en ny og svært viktig bokutgivelse i august. Denne hadde ikke vært mulig uten bidrag fra aktivister, både når det gjelder arbeidet med oversettelse, design og økonomiske bidrag til trykk. Forlaget Røde Fane planlegger også utgivelse av et nytt nummer av tidsskriftet Røde Fane. Også denne utgivelsen baserer seg på bidrag fra kamerater i den revolusjonære bevegelsen.

Vi håper våre lesere setter pris på Tjen Folket Media, og at dere for det første vil vise dette ved å støtte oss økonomisk, og for det andre kan hjelpe oss å spre oppropet for årets sommerinnsamling.