1

Brasil: Regjeringa bruker «miljøvern» for å undertrykke bøndene

A Nova Democracia har publisert en uttalelse fra Fattigbøndenes forbund (LCP) i Rondônia og Vest-Amazonas, om regjeringas økende undertrykking av bøndene. 

LCP skriver at den gamle staten fremmer økt undertrykking på landsbygda under påskudd av å beskytte miljøet. En tale som tjener til å tilfredsstille den internasjonale demagogien til de imperialistiske maktene og supermaktene, som er de største ødeleggerne av det naturlige miljøet i sine egne land og i andre land der de driver utbytting basert på grenseløs forringelse, noe som har økt de siste tiårene. Dette snakket om miljøvern går i stor grad ut på å forhindre bruk av nasjonale ressurser slik at de imperialistiske monopolene kan øke plyndringa. 

I Rondônia har bønder blitt bøtelagt, maskiner blitt brent, og kveg blitt konfiskert av myndighetene. Bøndenes produksjonsutgifter øker, samtidig som de får dårligere betalt for storfekjøtt. Noe som imidlertid ikke gjør maten billigere for befolkninga siden store slakterier kan sette de prisene de vil på grunn av et forbud for bøndene om å selge produktene direkte til befolkninga.

Bøndene blir framstilt som ødeleggere av naturen sjøl om de bare besitter en liten del av jorda, mens de største naturødeleggelsene skyldes latifundioene og gruveselskapene, som i hovedsak får frie tøyler. Og mens bøndene sørger for mat til befolkninga, kommer ikke den såkalte agrobusinessen med eksport av monokulturer, folket til gode. Denne tilbakeliggende klassen av jordtyver betaler ikke skatt,de utbytter sjøl den siste dråpe svette og blod fra arbeiderne som er underlagt de mest nedverdigende arbeidsforhold, mens den gamle staten gir dem alle slags fordeler, både økonomiske og i form av støtte fra politiet og offentlige tjenestemenn.

LCP slår fast at for de fattige i byene og på landsbygda er det ikke annet å vente fra denne gamle staten og dens skiftende regjeringer enn smuler og undertrykking. I møte med dette må folket forene og organisere seg, kreve en slutt på den økonomiske strupinga av fattigbøndene, investeringer som tjener jordbruket og landsbygda. Jorda må tas tilbake fra latifundioene og gis til de som bor og arbeider på den, og angrarevolusjonen må fremmes.

Uttalelsen kan leses i sin helhet hos A Nova Democracia, og er også oversatt til engelsk av Red Herald.

Referanse
Com discurso ambientalista governo aumenta repressão sobre os camponeses – A Nove Democracia