1

Kurdistan: Revolusjonær kultur utestengt fra Munzur-festivalen  

De revolusjonære musikkgruppene Grup Yorum og Grup İsyan Ateşi og den armenske folkedansgruppa Veradardz ble utestengt fra Munzur kultur- og naturfestival.

Munzur-festivalen ble arrangert 3.-6. august, i år under slagordet «Vi forsvarer naturen og livet mot gruvedrift». Festivalen har blitt arrangert årlig siden 1999 i motstand mot undertrykkinga og tvangsflyttinga av Dersims befolkning, og har siden det vært utsatt for mange angrep og forsøk på å likvidere dens revolusjonære karakter, fra den tyrkiske staten. 

Musikkgruppene ble ikke bare nekta å delta på festivalen, men fikk også forbud mot i det hele tatt å reise inn i regionen. Senere ble det innført et forbud mot alle aktiviteter og arrangementer i Dersim, unntatt festivalen, i 15 dager av hensyn til «festivalens sikkerhet» og for å opprettholde en «fredelig og trygg atmosfære», som det heter i en uttalelse fra guvernørens kontor i Tunceli. Selv tidligere medlemmer av Grup İsyan Ateşi har fått forbud mot å reise inn i Dersim, og en av dem ble til og med fjerna fra hjemmet sitt i Dersim og ført ut av regionen.

Yeni Demokrasi har lagt ut en video der reporteren deres og medlemmer av Grup İsyan Ateşi blir angrepet av politiet i Dersim:

Partizan kritiserer i en uttalelse festivalledelsen for å ikke gjenspeile festivalens revolusjonære essens: «Det faktum at festivalens organisasjonskomité ikke reagerte på disse angrepene, (…) ved å posisjonere seg i henhold til de fastsatte reglene, er direkte relatert til holdninga som vender ryggen til den faktiske legitime kampen.» Videre skriver de: «Den 21. kultur- og naturfestivalen i Munzur kan ikke organiseres i henhold til regler bestemt av staten. Fordi parola i festivalprogrammet uttrykker en innvending mot statens angrepspolitikk. Holdninga til revolusjonære institusjoner bør også være å ta et standpunkt mot statens forbud og å kjempe for å overvinne disse forbudene. I denne sammenhengen oppfordrer vi hele vårt folk til å delta på festivalen på grunnlag av den de facto legitime kampen, og til å omfavne Grup İsyan Ateşi, Grup Yorum og Veradadz Folk Grup mot den fascistiske statens angrep for å isolere dem fra massene. Vi inviterer alle deltakerne i programmet til å avsløre statens angrepspolitikk, omfavne de relevante gruppene og være deres stemme!»

Kunstnere fra festivalprogrammet har fordømt forbudet og lovet at den revolusjonære kunsten og kulturen ikke skal bringes til taushet. Og 90 enkeltpersoner, kunstnere, intellektuelle, journalister og organisasjoner signerte en solidaritetserklæring med de tre forbudte gruppene: «Essensen i Munzur kultur- og naturfestival, som har eksistert i mer enn tjue år på grunn av motstanden og kampen for å beskytte Dersims natur og kultur, blir forsøkt tilslørt av disse forbudene. Dette er utvilsomt et produkt av en forbudsmentalitet som har vært praktisert før.»

På festivalens første dag ble det holdt en paneldebatt mot gruvedriftens ødeleggelse av den lokale naturen. Under denne paneldebatten holdt også styremedlem i Munzur miljøorganisasjon, Hatun Esen, en tale der hun fordømte forbudet mot kunstnerne og hyllet kampen mot naturødeleggelser.

Det ble også holdt en paneldebatt om den statlige undertrykkinga aleviene utsettes for. Her ble folkets motstand mot undertrykkinga i Dersim fremhevet: «Disse lidelsene er påført denne byen. Det er en by der språk, kultur og tro er forbudt. Til tross for alle disse smertene er ikke denne byen en by som har overgitt seg. De prøver å assimilere oss, men de vil ikke lykkes»

Les også:

Referanse
Revolutionary culture banned from the Munzur festival in Turkey – Red Herald
Partizan – Statement on the Munzur Festival in Turkey – Red Herald
Solidarity with the artists facing repression in Dersim – Red Herald
Turkey: Munzur festival condemns eco-damaging mines amidst bans – MedyaNews