1

Niger: Militær intervensjon under forberedelse

Bilde: President Ouattara fra Elfenbenkysten varsler ECOWAS’ planer om militær intervensjon i Niger.

Den afrikanske samarbeidsorganisasjonen ECOWAS godkjenner nå militæraksjon mot Niger for å gjeninnsette den avsatte presidenten. Intervensjonen skal i så fall rette seg mot den nye militærjuntaen, som allerede har støtte av myndighetene i Burkina Faso og Mali.

Våre kamerater i Red Herald skriver at kuppet i Niger skaper store problemer for franske urangruver i landet. Disse leverer en svært stor andel av uranet til franske kjernekraftverk, som igjen er Frankrikes viktigste energikilde.

De skriver at en fjerdedel av uran-leveransene til Europa kommer fra Niger, som er et av verdens aller fattigste land og en tidligere fransk koloni. USA-imperialismen og fransk imperialisme har vært særlig bekymret over kuppet i Niger. Kameratene viser ved satellittbilder hvordan uran-gruvene i landet har ekspandert kraftig de siste årene, og de skriver at også kinesisk imperialisme er tungt involvert i utbyttinga av Nigers folk og plyndringen av landets ressurser.

Norske antiimperialister mot intervensjon

Våre venner i Revolusjonære Kommunister (RK) og Kommunistisk Plattform (KPml) har begge publisert tekster mot imperialistisk intervensjon i Niger.

RK skriver i en uttalelse: «La det være helt klart: De franske imperialistene og ECOWAS bryr seg ikke en døyt om å «forsvare demokratiet», «bekjempe terrorisme» eller å «utvikle Sahel-regionen». De franske imperialistenes mål er for det første å fortsette utplyndringen av Niger og det nigerske folket, og for det andre å demme opp for sine imperialistiske rivaler i Vest-Afrika, først og fremst Russland. En militær intervensjon fra ECOWAS, på vegner av fransk imperialisme, vil påføre det nigerske store lidelser.»(sic.).   

Tidsskriftet Revolusjon, som utgis av KPml, publiserer en oversatt uttalelse av franske hoxhaister, hvor det står: «Som i Mali og Burkina ble det vaiet med russiske flagg i demonstrasjonene. For de franske lederne og EU-landa som er involvert i Sahel (Tyskland, Italia) er dette bevis på at demonstrantene er styrt av Russland. Det er åpenbart at Russland prøver å utnytte vanskelighetene til fransk imperialisme til å utvide sin innflytelse og ta kontroll over rikdommen i Niger, slik det gjør i andre afrikanske land. Det vi ser er den konkrete manifestasjonen av krigen for imperialistisk omfordeling som de imperialistiske maktene fører, spesielt i Afrika. Folkene har ingenting å vinne ved å stille opp bak den ene eller den andre av disse imperialistiske maktene, og for oss betyr dette å fordømme ‘vår’ imperialisme og kreve tilbaketrekning av dens tropper.».

Dette viser en god antiimperialistisk holdning til spillet som nå utspiller seg om Niger, som inngår i det større spillet om Sahel-regionen, hvor imperialistenes rivalisering i årevis har blitt mer og mer skjerpet.

Imperialistenes rolle i Sahel, Vest- og Sentral-Afrika

USA-imperialismen, som verdens eneste hegemoniske supermakt, spiller en svært stor rolle her, men også fransk imperialisme har en særegen rolle da de lenge var den fremste kolonimakten i denne delen av Afrika. Denne posisjonen har de slåss for å miste minst mulig av, i mange tiår, blant annet gjennom evigvarende militære intervensjoner, deployering av den franske fremmedlegionen, og gjennom økonomisk kontroll. Blant annet kontrollerer den franske sentralbanken valutaen CFA-franc, en todelt valuta som brukes i 12 tidligere franske kolonier i Afrika samt i Guinea-Bissau og Ekvatorial-Guinea. Som en del av denne valuta-ordningen er disse landene forpliktet til å holde halvparten av sine utenlandsbeholdninger av valuta i franske banker.

Bilde: Det finnes to typer CFA-franc i Afrika (grønne og røde land), begge kontrolleres av fransk imperialisme.

Denne valutaordningen er bare et uttrykk for den økonomiske, politiske og militære makta fransk imperialisme fortsatt har i denne delen av verden, og forklarer den franske desperasjonen og villigheten til å bruke vold, i møte med fiendtlige kuppmyndigheter og protester fra massene. Det viser også at pratet om trussel fra «jihadister» kun er et påskudd for å utvikle langvarig militær tilstedeværelse i regionen.  

Referanser
ECOWAS godkjenner militæraksjon i Niger – NRK Urix
French uranium mining in trouble after coup in Niger – The Red Herald
Hendene vekk fra Niger! – Revolusjonære Kommunister (RK)
Den franske hæren må ut av Niger, ingen direkte eller indirekte innblanding fra fransk imperialisme – Revolusjon