1

Renta på studielån stiger og flere får inkassovarsel

Det meldes på nytt om at flere sliter med studielånet. Universitetsavisa skriver at flere ber om å få utsette betalinger, flere mottar purringer og flere studielån går til inkasso. Samtidig settes renta på studielån opp fra 1. september. 

Statens lånekasse sine renter har steget i det siste. Når den nå settes opp ytterligere 1. september blir den det høyeste på mange år. For å finne like høye renter må vi over ti år tilbake i følge lånekassen selv. Også i Lånekassen er rentene markedsstyrte og settes på grunnlag av gjennomsnittet for de fem beste boliglånene i markedet.

Administrerende direktør i Lånekassen fastslår at det er vanskelige økonomiske tider for mange. Dette kommer til uttrykk i at stadig flere ber om betalingsutsettelse, noe en kan gjøre 36 ganger, til sammen tre år i løpet av nedbetalingstiden, men som øker det totale beløpet etter som rentene løper likevel. Videre får flere purringer med svært høye gebyrer, eller får lånet sagt opp og dermed overført til Statens innkrevingssentral. Dette fører til at det legges til forsinkelsesrenter på hele gjelda. 

Under koronapandemien ble det åpnet for at en kunne søke om utsettelser uten at en brukte av kvoten. I 2019 ble det innvilget 832 000 betalingsutsettelser. i 2022 ble 1,4 millioner regninger utsatt og hittil i år er tallet oppe i 1,1 millioner. Dette er det høyeste noen gang. For lån som har gått til inkasso er tallet så langt i år 11 200, mot 8 000 på samme tid i fjor.

Referanse
Studielånsrentene fortsetter å stige, flere lån går til inkasso – Universitetsavisa