1

1 av 4 jenter utsatt for grove seksuelle krenkelser

En ny undersøkelse gjennomført av Velferdsforskningsinstituttet Nova viser at hele 1 av 4 jenter i videregående skole melder å ha vært utsatt for grove seksuelle krenkelser.

Nettavisen skriver at 15.409 elever i alderen 16 til 19 år har deltatt i undersøkelsen ved å svare på spørreskjemaer. 25 prosent av jentene oppgir at de har blitt utsatt for minst én grov seksuell krenkelse i løpet av livet, og 16 prosent av jentene oppgir at de har vært utsatt for voldtekt. For guttene som deltok i undersøkelsen var tallene henholdsvis 6 og 4 prosent. Ifølge Nettavisen kategoriserer undersøkelsen blant annet det «å bli forsøkt tvunget eller truet til ulike former for sex, eller å bli utsatt for ulike former for voldtekt, mot sin vilje eller mens man sov eller var ruset» som grove seksuelle krenkelser.

Dersom man også inkluderer det å ha vært utsatt for det undersøkelsen kategoriserer som mildere seksuelle krenkelser, som for eksempel ufrivillig beføling, er tallene 39 prosent for jentene og 9 prosent for guttene. Resultatet av undersøkelsen, som også ble gjennomført i 2007 og 2015, viser en økning i antall elever som oppgir å ha blitt utsatt for seksuelle krenkelser. Forskerne skriver at: «Omfanget av seksuell vold har økt betydelig fra 2015 til 2023 for både jenter og gutter. For nesten alle former for seksuell vold vi har kartlagt, har andelen utsatte doblet seg i løpet av denne perioden.»

Tjen Folket Media har tidligere skrevet om en annen rapport fra tidligere i år som avdekket at 1 av 5 kvinner oppgir å ha blitt utsatt for voldtekt, og at 1 av 10 norske kvinner utsettes for alvorlig fysisk vold av partneren eller ekspartneren. Også denne undersøkelsen avdekket en økning.

Les også:

Referanser
Én av fire jenter oppgir å ha blitt utsatt for grove seksuelle krenkelser – Nettavisen Nyheter
Ny rapport: Én av fem norske kvinner har blitt voldtatt – VG
Ny rapport: En av fem kvinner er blitt voldtatt – Tjen Folket Media