1

Mexico: Nyheter fra Sol Rojista

Kameratene i Sol Rojista har den siste måneden skrevet om den gamle statens krig mot folket, med urettmessige fengslinger og drap på motstandere, og om aksjoner for urfolks rettigheter, mot tvangsforsvinninger og mot forfølgelsen av zapatistene.

Kamerat Fidencio Aldama, som ble arrestert i oktober 2016 og dømt til 15 års fengsel for et drap han ikke har begått, ble løslatt 15. juli da saken hans kom for retten og det ikke var noen beviser mot han. 

Kameraten er av yaqui-folket og en motstander av gassrørledningen i Sonora, et imperialistisk megaprosjekt som innebærer ekspropriasjon og død, og som i sitt forsøk på å tvinge seg frem har etterlatt seg en splittet samfunnsstruktur og åpne sår etter undertrykking av motstanderne. På grunn av sin standhaftige motstand har Lomas de Bácum-samfunnet blitt spesielt hardt rammet av dette megaprosjektet og de imperialistiske interessene som står bak. Samfunnet ble angrepet av grupper betalt av selskapet Enova Inversiones, et datterselskap av det amerikanske selskapet Sempra Energy, og flere ble drept. 

Flere titalls organisasjoner og fagforeninger, og tusenvis av mennesker deltok i lærernes og folkets Guelaguetza i Oaxaca. Den årlige urfolksmarkeringa forsvarte verdigheten til de 16 urfolkene og afroetterkommerne i Oaxaca mot latifundio, kolonialisme og kommersialisering av forfedrenes kulturer. Med slagord for Folkeforsamlingen for folket i Oaxaca (APPO), løpesedler og dans, gikk folkemassene ut i gatene og gjorde feiringa til en protesthandling og viste bevegelsens styrke og relevans. 

15. juli arrangerte flere organisasjoner en rekke aktiviteter foran nasjonalpalasset i Mexico by, i solidaritet med zapatistene og EZLN. Under den politisk-kulturelle sit-in-aksjonen tok deltakerne avstand fra de væpna angrepene som paramilitære styrker har utført mot zapatistenes støttebaser, og den økte militariseringa av EZLNs autonome territorium.

20. juli var det hundre år siden general Francisco Villa ble drept. Villa var en av de viktigste lederne for den agrare kampen i Mexico, sto i spissen for en geriljahær som rysta regimet og de godseier-byråkratiske klikkene som oppsto som følge av den uavslutta borgerlige revolusjonen. Til minne om ham fant det sted en rekke aktiviteter, både regjeringsvennlige (som Pancho Villa utvilsomt ville ha kjempet mot) og mer folkelige, som Francisco Villas uavhengige folkefronts marsj i Mexico by. 

Det er verdt å merke seg at den gamle staten i Mexico fortsetter å forfølge og myrde de som kjemper for jord og frigjøring. I så måte markerte 19. juli ettårsdagen for drapet på kamerat Álvaro Sebastián Ramírez fra San Agustín Loxicha i Oaxaca. Ramírez var urfolkslærer, en forsvarer av jorda og urfolks rettigheter, og han satt i utdanningsrådet i hjemkommunen da han ble arrestert. Han ble offer for statsterrorisme, torturert og fengsla i nesten 20 år. Fem år etter løslatelsen ble han drept av en væpna kommandosoldat i hjemmet sitt i Santa Cruz Xoxocotlán. Andre bondeledere og sympatisører har også blitt drept av tyranniets morderiske kuler, som Sol Rojistas-kameratene Luis Armando Fuentes Aquino (11. april 2019), José de Jesús García Martínez (27. oktober 2022) og Félix Vicente Aquino (13. april 2023).

Ei ny observasjongruppe har besøkt Isthmus Tehuantepec for å dokumentere overgrepene som er begått mot befolkninga etter at den interoseaniske korridoren (CIIT) ble oppretta. Minst 23 nasjonale og internasjonale organisasjoner har dokumentert «menneskerettighetskrisa» som har oppstått i regionen siden starten av megaprosjektet, og som har forverra seg i takt med militariseringa av området og innblandinga fra kriminelle grupper som opererer i latifundioenes tjeneste. Gruppa har snakka med de berørte i «Tierra y Libertad»-leiren, i Santa María Mixtequilla og Puente Madera, og i Santa Cruz Tagolaba der CIITs operative knutepunkt skal ligge, og der kriminelle grupper i samarbeid med regimets juridiske apparat allerede har fengsla et medlem av lokalsamfunnet og drept et annet. Oaxaca ligger på førsteplass når det gjelder overgrep mot aktivister og menneskerettighetsforkjempere. En oppsummering av undersøkelsen viser at… «Registrene knytta til CIIT viser minst: 21 tilfeller av trusler, trakassering og trusler (…) 11 tilfeller av fysisk og psykisk vold, samt tvangsutkastelser; 3 drap på forsvarere mellom oktober 2022 og juli 2023; 2 tilfeller av ærekrenkelser (…); og 43 tilfeller av anmeldelser av lokale autoriteter og samfunnsforkjempere».

Slektninger til forsvunnede personer og urfolksorganisasjoner fra Binniza, Nahua, Purépecha, Tutunakú og Hñähñu gjennomførte en minnemarkering i Mexico by, la ut bilder og krevde nok en gang å få vite sannheten, og få de forsvunnede tilbake i live og at de skyldige skal straffes. Deltakerne fordømte undertrykkinga, kolonialismen, rasismen, fattigdommen og diskrimineringa som urfolkene har vært ofre for. 

Aksjonen ble gjennomført i tilknytning til den internasjonale urfolksdagen, som markeres 9. august, og synliggjorde at tvangsforsvinninger også rammer urfolk og mange av disse sakene er begått mot folkets kjempere, som kameratene Sergio Rivera Hernández, som forsvant 23. august 2018, medlem av Zapatista urfolks agrarbevegelse, og Víctor «Yodo» Pineda Henestrosa, som forsvant 11. juli 1978, grunnlegger av Koalisjonen av arbeidere, bønder og studenter i Isthmus og medlem av lærerforbundet SNTE-CNTE. CP-Sol Rojo minner om at kamerat Dr. Ernesto Sernas García har vært savnet siden 10. mai 2018. 

Kravet om å bli presentert i live og straff for de skyldige vokser i hele Mexico. Det offisielle tallet på forsvunnede er 110 954, mens slektninger til forsvunnede personer og undersøkelsesgrupper mener tallene er oppdikta og at det i realiteten kan være mange flere ofre. 30. august markeres den internasjonale dagen for internerte og forsvunnede, og det er venta mobiliseringer over hele landet.

Lorenzo Froilán de la Cruz Ríos, medlem av den kommunale selvforsvarsgruppa i Santa María Ostula, Michoacán, er funnet død. Kameraten ble bortført av kriminelle 1. august og ble funnet død 10 dager senere. Drapet ble utført i den gamle statens tjeneste i dens krig mot folket. Et hav av folkemasser og selvforsvarsgrupper deltok i begravelsen, og det ble gitt et militant budskap der de sa: «Med smerte og raseri tar vi farvel med Lorenzo. Fellesskapets og organisasjonens kamp er så stor at vi til slutt vil lykkes i å opprettholde et liv med rettferdighet og verdighet, og da vil Lorenzo Froilans og alles liv blomstre.» 

Les også:

Referanser
Breves iniciando semana, julio 17, 2023 – Sol Rojista
Breves iniciando semana, julio 24, 2023 – Sol Rojista
Breves iniciando semana, agosto 01, 2023 – Sol Rojista 
Breves iniciando semana, agosto 07, 2023 – Sol Rojista 
Breves iniciando semana, agosto 15, 2023 – Sol Rojista