1

Danmark: Forbud mot koranbrenning – med baktanker

Våre kamerater i Socialistisk Revolution har skrevet om den danske regjeringens forslag om et begrenset forbud om å brenne koranen, motivet bak og de interimperialistiske motsigelsene innad i NATO-alliansen.

Rasmus Paludans parti «Stram Kurs» og andre reaksjonære grupperinger som «Danske Patrioter» har brent muslimenes hellige bok, Koranen, foran ambassadene til ulike land i Midtøsten. Dette har vakt stor harme blant massene, spesielt de som har sitt opphav i undertrykte nasjoner. Samtidig har både dansk og svensk imperialisme nå havnet i en diplomatisk krise overfor de respektive landenes regjeringer.

Regjeringene i Tyrkia og Irak har spesielt fordømt disse hendelsene, der Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan har sagt at det vil få konsekvenser for Sveriges fremtidige medlemskap i den imperialistiske «alliansen» NATO.

Et krav for at et land kan slutte seg til i NATO krever at alle NATO-medlemmene enstemmig samtykker i å inkludere et nytt medlem. Både finsk og svensk imperialisme har siden Russlands imperialistiske angrepskrig mot Ukraina ønsket å slutte seg til NATO i ønsket om selv å kunne delta i nye imperialistiske kriger med de andre imperialistiske landene i NATO. Tyrkia har imidlertid blokkert Sverige fra å delta, både fordi Sverige huser mange medlemmer av PKK, som Tyrkias regjering ønsker utlevert, samt de nylige koranbrenningene utført av Rasmus Paludan og hans fascistparti.

Som et resultat har Sverige siden varslet at de vil forby brenning av Koranen foran ambassader og Danmark har fulgt i deres fotspor da regjeringen annonserte en plan om å forby brenning av religiøse hellige bøker foran andre lands ambassader.

For å bedre forstå denne situasjonen, er det viktig å ta i betraktning de første og tredje motsetningene i verden, definert av formann Gonzalo og Perus Kommunistiske Parti:

«1) Motsigelsen mellom de undertrykte nasjonene på den ene sida, og supermaktene og imperialistmaktene på den andre sida. Herav tesen om delingen av de tre verdenene, og som vi formulerer på denne måten fordi kjerna i den motsigelsen ligger i supermaktene, skjønt det også er en motsigelse med imperialistmaktene. Dette utgjør hovedmotsigelsen, og løsninga av den er de nydemokratiske revolusjonenes utvikling og seier. 2) Motsigelsen proletariat-borgerskap, som finner sin løsning gjennom den sosialistiske revolusjonen, og innenfor dette perspektivet den proletariske kulturrevolusjonen. 3) Motsigelsen imperialistmaktene i mellom: de to supermaktene seg i mellom, mellom supermaktene og de mindre imperialistmaktene, og de mindre imperialistmaktene seg i mellom, som leder til kriger om verdenshegemoni og imperialistiske røverkriger, og som proletariatet må kjempe imot med folkekrig og i det lange løpet med verdensfolkekrig.»

Grunnlaget for Partiets enhet.

Den interimperialistiske motsigelsen er spesielt viktig å huske på her, fordi dansk imperialisme, relativt svak både militært og i sin evne til å utnytte verdens undertrykte folk sammenlignet med mange andre imperialistiske makter, må stole på andre imperialistiske land og inngå i imperialistiske «allianser» som NATO, etter hva som er praktisk for øyeblikket. Dansk imperialisme er i både ledtog og konflikt med medlemmene av NATO, og som et resultat har den et ønske om å delta i yankee-imperialismens plan for å omringe og fravriste den russiske imperialismens status som atomsupermakt. Dansk imperialisme har dermed også en interesse i å formilde Sveriges forhold til den tyrkiske regjeringen, samt unngå lignende diplomatiske kriser i fremtiden.

Dansk imperialisme har derfor valgt å forby brenning av Koranen foran landenes ambassader, og dette i pragmatismens navn. Samtidig har SVM-regjeringen gitt uttrykk for at dette ikke gjelder i andre offentlige rom, dvs. at grupper som «Danske Patrioter» og «Stram Kurs» fortsatt kan provosere massene fritt med politiets beskyttelse. Dette fremhever karakteren av denne planen som rent pragmatisk og blottet for enhver kjærlighet til muslimske masser. Det er av diplomatiske grunner.

Den 1. motsigelsen, som er hovedmotsigelsen i tiden vi lever i akkurat nå, er viktig å forstå som den hovedsakelige fordi det er denne motsigelsen de interimperialistiske motsigelsene springer ut av. Dansk imperialisme lever på ryggen til verdens hundretalls millioner av masser, det er en mindre, men like fullt ondsinnet imperialisme som enhver annen. Dens politikk er reaksjonær over hele linja og tjener bare til å opprettholde sin status som en imperialistisk utbytter.

Vi anbefaler våre lesere også å lese følgende uttalelse signert av Kommunistiska föreningen (Sverige), Antiimperialistisk Forbund (Finland), Antiimperialistisk Kollektiv (Danmark) og Rød Front (Norge):

Les også:

Referanse
Hvad ligger bag regeringens udspil om et forbud mod afbrændinger af Koranen? – Socialistisk Revolution